تابستان کنکور 1400 همراه با پشتیبان ویژه

دانش آموزان دهمی و یازدهمی! همین امروز برای شروع موفق‌ترین دوران تحصیلتان، از پشتیبان ویژه کمک بگیرید.

تابستان کنکور 1400 همراه با پشتیبان ویژه

« تا آخرین لحظه موفقیت، پشتیبان ویژه در کنار شماست »

دانش آموزان دهمی و یازدهمی و کنکوری های1400 از همین امروز برای رسیدن به موفقیت، گام اساسی را بردارید.آنچه گام های شما را استوارتر و هدفمندتر می کند، استفاده از تجربیات رتبه های برتر کنکور سراسری است.کسانی که پیچ و خم های کنکور را دیده و با راه حل های منطقی آنها را پشت سر گذاشته اند!

پشتیبان ویژه کیست و چه شرایطی دارد؟

1- رتبه زیر 500 تجربی ، ریاضی، انسانی و هنر است.

2- از کتاب های کانون و دفتربرنامه ریزی استفاده کرده است.

پشتیبان های ویژه رتبه های برتر کنکور امسال و سال های گذشته و دانشجویان رشته های برتر دانشگاه های کشور هستند.

صدرا بهروزیه-رتبه6تجربیفرنوش فخار-رتبه1انسانیمهدی پورحسین-رتبه12تجربی

دانش آموزان یازدهمی

 از تابستان شروع کنید

دانش آموزان پایه از 

تابستان چگونه استفاده کنند؟

استفاده از کتاب

 زرد عمومی در تابستان

کوثر دستورانی-رتبه9انسانیاحمد غلامی-رتبه610تجربیصدرا بهروزیه-رتبه6تجربی

یازدهمی ها؛از همین

امروز برای کنکور شروع کنید

تابستانی که

تغییر رشــته دادم!

چگونه از تابستان99 

استفاده کنیم؟

مطالب مرتبط