تورق سریع ادبیات فارسی با کامنت‌های منتخب

در فاصله‌ی نزدیک به یک هفته مانده تا کنکور 98 ، مروری سریع بر مباحث مهم ادبیات فارسی با کامنت‌های منتخب داریم ...

تورق سریع ادبیات فارسی با کامنت‌های منتخب

با سلام ...

مرور مطلب باعث نگهداری مطالب در ذهن و از بین نرفتن آن‌ها می‌شود. یادگیری مطلب خیلی آسان‌تر از نگهداری آن در یک مدت  است و با تکرار یک مطلب ، فهم و یادگیری آن، تسلط و سرعت پاسخ‌گویی در جلسه‌ی آزمون را بالا می‌برد و با یادآوری و تکرار مطلب، ذهن ، منسجم می‌شود و مطالب در ذهن به صورت فایل‌های کامپیوتری دسته‌بندی می‌شوند.

در فاصله ی نزدیک به یک هفته مانده تا کنکور 98 ، مروری سریع بر مباحث مهم ادبیات فارسی با کامنت های منتخب داریم ...ادبیات فارسیمبحث
زهرا نعمت اللهی، چهارم تجربی - یزد - میانگین تراز 6805کامنتسلام به دوستان رشته‌ی انسانی میشه توضیح بدید که بیت درد عاشق را دوایی بهتر از معشوق نیست شربت بیماری فرهاد را شیرین کنید رو کتاب تست ایهام گرفته برای واژه‌ی شیرین اما میشه از مصراع اول متوجه شد که منظور شیرین خانمه نه مزه‌ی شیرین؛ درسته؟آرایه های ادبی
محمد عابدینی - دانشجوی حقوق دانشگاه تهرانپاسخ کامنتحتی اگر ما نتوانیم در بیت معنی مزه شیرین را در نظر بگیریم اما همی که به ذهنمان خطور کند که شیرین دو معنی دارد برای ایهام بودن آن کافیست .آرایه های ادبی
زهرا یونسی، چهارم انسانی - مشهدکامنتسلام دوستان یه سوال خیلی ساده دارم که متاسفانه به خاطر همین ساده بودنش من رو به شک انداخته! وقتی در سوال از ما آرایه تشبیه رو میخوان، اضافه‌ی تشبیهی هم تشبیه حساب میشه ، یا منظور سوال از تشبیه ، تشبیه هایی هست که حتما ادات و .... داشته باشن؟!آرایه های ادبی
محمد عابدینی - دانشجوی حقوق دانشگاه تهرانپاسخ کامنتتشبيه شامل تمامی تشبیهات است از جمله اضافه ی تشبيهي. در اضافه ی تشبيهي ادات تشبيه و وجه شبه حذف می‌شوند و مشبه و مشبه به بصورت ترکیب اضافی می آیند.آرایه های ادبی
فاطمه رضایی کوچی، چهارم تجربی - شیرازکامنتمغز سر من نیست تنک مایه سودا/ در دیده من جوش بهار است خزان را. یکی معنیشو میگه؟ نمیفهمم چرا تناقض داره 😑😑😑 مصرع٢ تناقض گرفتهآرایه های ادبی
محمد عابدینی - دانشجوی حقوق دانشگاه تهرانپاسخ کامنتشاعر در مصراع دوم گفته است که در چشم من بهار جوش و خروش پاییز را دارد. که آرایه ی تناقض یا پارادوکس در اینجا مشهود استآرایه های ادبی
فاطمه گل میمی، چهارم تجربی - چنارانکامنتاغراق:یعنی زیاده روی کردن درتعریف یانکوهش یه چیزی،طوری که درحدمحال وبیش ازحدمعمول باشه مثلا رسیدگردوخاک جنگ به ابر>> یعنی ازشدت جنگ گردوخاک به آسمون رسید:| خب طبیعتا یه امرمحاله. تلمیح هم که یعنی اشاره به داستان واحادیث قرانو. مثلا: یارب این آتش که در جان من است سردکن آن سان که کردی برخلیل اشاره به داستان حضرت ابراهیم داره. تضمین ینی مصراعی ازشاعردیگهیااوردن آیه وحدیث درکلام. که داخل گیومه فک کنمم میزارن. مثلا زینهار ازقرین بد زنهار<<وقناربناعذاب النار>>آرایه های ادبی
محمدامین مطیع الاسلامی - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکردکامنت⛔️تست:کدام‌بیت "استعاره"ندارد؟,,,,,, الف - گر منزلتی دارم بر خاک درت میرم باشد که گذر باشد یک روز بر آن خاکت,,,,,,,, ب- ای آفتاب خوبان می‌جوشد اندرونم یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت,,,,,,, ج - ای چشم خرد حیران در منظر مطبوعت وی دست نظر کوتاه از دامن ادراکت ,,,,,,, د- مه روی بپوشاند خورشید خجل ماند گر پرتو روی افتد بر طارم افلاکتآرایه های ادبی
محمد عابدینی - دانشجوی حقوق دانشگاه تهرانپاسخ کامنتپاسخ گزینه 🌹الف/در گزینه ب آفتاب استعاره از معشوق/در گزینه ج چشم خرد اضافه‌ی استعاری/در گزینه دال مه و خورشید تشخیص دارند و هر تشخیصی استعاره داردآرایه های ادبی
کاربر سایتکامنتدر همه گزینه‌ها به جز گزینه ........ حس آمیزی وجود دارد.
۱.خبر تلخ ۲.هوای سرد ۳.کلامی شیرین ۴.نوشته‌ی بامزه
آرایه های ادبی
محمد عابدینی - دانشجوی حقوق دانشگاه تهرانپاسخ کامنتگزینه 2 حس آمیزی ندارد.آرایه های ادبی
علی رمضانی، چهارم تجربی - آشخانه - میانگین تراز 6817کامنتدر بیت(من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست 🔶 صد گدای همچو خود را بعد ازین قارون کنم) چند تشبیه وجود دارد؟آرایه های ادبی
محمد عابدینی - دانشجوی حقوق دانشگاه تهرانپاسخ کامنت3عدد . 1-حسن را به گنج تشبیه کرده است 2- گدای همچو خود 3- تشبیه مفهومیست که صدگدای همچو خود را میخواهد مثل قارون کند .آرایه های ادبی
کاربر سایتکامنتآیا « کامِ جان » اضافه استعاریه ؟ میشه توضیح بدین چجوری؟آرایه های ادبی
محمد عابدینی - دانشجوی حقوق دانشگاه تهرانپاسخ کامنتاگر گوینده مضافٌ الیه را به مضاف تشبیه نکند، بلکه به چیزی تشبیه کند که مضاف یکی از اجزا و وابسته های آن باشد، آن ترکیب اضافه ی استعاری است؛ مثلاً «رخِ مهتاب» در مصراع«وز دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم»اضافه ی استعاری است، چون1- مهتاب رخ ندارد.2-مهتاب به رخ تشبیه نشده است.3-مهتاب به موجودی(انسانی) تشبیه شده است که رخ از اجزا و اعضای آن است. همچنین کام جان این چنین است .آرایه های ادبی
یه هشتمی - کاربر سایتکامنتجناس رو توضیح میدین؟آرایه های ادبی
محمد عابدینی - دانشجوی حقوق دانشگاه تهرانپاسخ کامنتجناس: یک‌سانی و هم‌سانی دو یا چند واژه در واج‌های سازنده را گویند، اگر معنی متفاوتی داشته باشند. در دو کلمه هم‌جنس گاه جز معنی هیچ گونه تفاوتی ندارند و گاه علاوه بر معنی، در یک مصوت یا صامت با هم متفاوت‌اند. به دو کلمه هم جنس یا هم‌معنی که در یک مصراع یا بیت به کار می‌رود، ارکان جناس گویند. ارزش جناس به موسیقی و آهنگی است که در سخن می‌آفریند و زیبایی جناس در گرو پیوندی است که با معنی سخن دارد. جناس در شعر و نیز در نثر به کار می‌رود.
جناس تام یک‌سانی دو واژه در تعداد و ترتیب واج‌هاست؛ جناس تام بر موسیقی درونی مصراع یا جمله می‌افزاید؛ مانند:
بردوخته‌ام دیده چو باز از همه عالم تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است .... در این مثال واژه « باز» دو بار به کار رفته است؛ باز اول به معنی پرنده شکاری و باز دوم به معنی گشاده است. .........انواع جناس:
 جناس ناقص حرکتی: یک‌سانی دو یا چند واژه در صامت‌ها و اختلاف آن‌ها در مصوت‌های کوتاه است. تکرار صامت‌ها، موسیقی درونی مصراع را پدید می‌آورد؛ مانند:
شکر کند چرخ فلک، از مَلِک و مُلک و مَلِک کز کرم و بخشش او، روشن و بخشنده شدم
در بیت بالا، سه واژه « مَلِک، مُلک، مَلَک» به کار رفته‌اند، صامت‌های هر سه واژه یک‌سان اما مصوت‌های کوتاه آنان و همچنان معنی شان با هم متفاوت است.
 جناس ناقص اختلافی: اختلاف دو کلمه در حرف اول، وسط یا آخر است. جناس میان دو واژه آن‌گاه جناس ناقص خوانده می‌شوند که اختلاف آن‌ها بیش از یک حرف نباشد. برای نمونه:
بدان گه که خیزد خروش خروس ز درگاه برخاست آوای کوس
در این مثال، دو کلمه «خروش» و «خروس» در کنار هم آمده‌اند، آخرین صامت دو کلمه با هم متفاوت است. هماهنگی این دو واژه در بقیه صامت‌ها و مصوت‌ها و هماهنگی حرف اول آن‌ها با «خیزد» از عوامل آفرینش موسیقی در مصراع اول است. این جناس در کتب سنتی، به تفکیک اختلاف در حرف اول، وسط و آخر، جناس مضارع، لاحق و مطرفنامیده می‌شده است.
 جناس ناقص افزایشی: اختلاف دو واژه است در معنی و تعداد حروف، این نوع جناس در کتب سنتی جناس زاید یا مذیّل نامیده می‌شده است. در جناس ناقص افزایشی، افزایش ممکن است در حرف اول، وسط و آخر رخ دهد. مانند:
سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند همدم گل نمی‌شود، یاد سمن نمی‌کند
در این بیت، واژه «چمان» یک حرف بیشتر از «چمن» دارد. این حرف در وسط آن افزوده شده است. هم‌سانی سه صامت دیگر در این دو واژه و همراهی چمان و چمن با کلمه «چرا» در آفرینش موسیقی درونی نقش داشته است.
 جناس تام : آن است که دو کلمه در بیتی بیاید در خط و تلفظ یکسان باشند، اما دو معنی متفاوت داشته باشند. مانند : شیر (به معنی شیر خوردنی، شیر حیوان، شیر آب).
«بهرام گه گور می‌گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت». گور اول به معنی گورخر و گور دوم به معنی قبر است.
آرایه های ادبی
سنا لشگری، دهم تجربی - قزوینکامنتتفاوت جناس و قافیه در ابیاتجناس آرایه است اما قافیه ویژگی ادبی جناس همه جا در شعر و نثر میاد ولی قافیه فقط در پایان مصراع‌ها میادگاهی قافیه‌ها جناس هم هستند مثالگلاب است گویی به جویش روان /همی شاد گردد ز بویش روانروان و روان قافیهروان و روان جناس تامبو و جو. جناسآرایه های ادبی
محمدمهدی قاسمی، دهم تجربی - قم - میانگین تراز 6892پاسخ کامنتممکنه قافیه اول مصراع بیاد و بقیه مصراع ردیف باشه همیشه اینطور نیستآرایه های ادبی
سنا لشگری، دهم تجربی - قزوینکامنتبعضی لغات ایهام دار فارسی : روی(فلز-صورت)خراب(مستی-نابودی)هوا(دوستی-عنصر هستی)پرده(پوشش-پرده موسیقی)گوشه(کنج-اصطلاح موسیقی)رنگ(شیوه-الوان)عین(چشم-مثل)مردم(مردمک چشم-انسان)عشاق(اصطلاح موسیقی-عاشقان)راه(اصطلاح موسیقی-طریق)پروانه(حشره-اجازه)آرایه های ادبی
کاربر سایتکامنتبچه‌ها اگه توی یه بیت فقط به کلمه ای که ممکنه تلمیح داشته باشه اشاره بشه یعنی تلمیح داریم ؟ مثلا توی یه جمله بگه یوسف یا خضر حتما داریم ؟آرایه های ادبی
کاربر سایتپاسخ کامنتنع همیشه ایجوری نیسآرایه های ادبی
زهرا سادات خدابخشی، دوازدهم انسانی - دلیجان - میانگین تراز 7138کامنتآرایه ایهام تناسب>> وقتی لفظی رو به کارمی بریم که دومعنی داره ولی یک معنی مدنظره ومعنی دیگه با بقیه کلمات رابطه تناسب یا مراعات النظیر ایجاد میکنه،آرایه ایهام تناسب داریم.مثال:ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است:ماه تو این بیت استعاره از معشوقه و غیر از این معنی دیگه ای مدنظره شاعر نیست.ولی واژه ماه دومعنی داره؛یکی ماهی که تو آسمونه که دراینجا معشوق به اون تشبیه شده،یکی هم ماهی که سی روز داره ودراینجا معنی نمیده ولی باواژه سال تناسب داره.به همین دلیل اینجا ایهام تناسب داریم>آرایه های ادبی
کاربر سایتکامنتتضمن مگه رابطه‌ی جز به کل نیس؟ کلک و اتشدان که هم معنی اند . پس چرا درست گرفته??❓آرایه های ادبی
مهران منتظر، دوازدهم ریاضی - تفت - میانگین تراز 8299پاسخ کامنتکلک یک نوع آتش دان که جنسش از سفال یا فلز هست یعنی یه مدل از اون مثل نرگس که یه مدل گلهآرایه های ادبی
بنیامین بیضایی، دوازدهم ریاضی - میانه - میانگین تراز 6975پاسخ کامنتکلک نوعی آتشدان استآرایه های ادبی
مهدی کیخائی، دوازدهم انسانی - بوئین میاندشت - میانگین تراز 6717کامنتهمه سرسبزی سودای رخت میخواهم که ،، همه عمر من اندر سر آن سودا شد سودا دومی رو میتونیم علاوه بر جناس تام ایهام تناسب هم در نظر بگیریم؟آرایه های ادبی
کاربر سایتپاسخ کامنتنه تناسب نداره با چیزیآرایه های ادبی
مصطفی زارع بیدکی، دوازدهم انسانی - تهران - میانگین تراز 6364پاسخ کامنتبله به نظرم می‌شه اگر سودای اولی به معنای عشق و هوس باشه و سودای دومی به معنای سیاه شدن و تباه شدن عمر باشه چون سودای دومی با کلمه سرسبزی تناسب داره هم می‌تونیم ایهام تناسب بگیریم و هم با سودای اول جناس تام بگیریم پیروز باشید ...آرایه های ادبی
سمیرا عبدالله پور، چهارم تجربی - سقزکامنتمتشابهات نویسندگان👈احمد عروضی سمرقندی:چهار مقاله،دولتشاه سمرقندی:تذکرة الشعرا /خواجه نظام الملک:سیرالملوک ،نظام الدین عبداله (نام عبید زاکانی است):رساله دلگشا ،رساله تعریفات ،موش و گربه واخلاق الاشراف .تاریخ ادبیات
سمیرا عبدالله پور، چهارم تجربی - سقزکامنتمتشابهات نویسندگان👈فرخی یزدی:حبسیه سرا ،فرخی سیستانی :شاعر قرن پنج که تغزل در شعر او کمال می‌یابد./منوچهر دامغانی:مبتکر مسمط، علی معلم دامغانی : رجعت سرخ ستاره .تاریخ ادبیات
سمیرا عبدالله پور، چهارم تجربی - سقزکامنتنخستین ها👈ژیل بلاس(آلن رنه لوساژ) :نخستین رمان فرانسوی/مجمع دیوانگان(صنعتی زاده):نخستین اتوپیا /تهران مخوف (مشفق کاظمی):نخسین رمان اجتماعی/آتش خاموش(سیمین دانشور):نخستین داستان سیمین دانشور /یکی بود یکی نبود(محمد علی جمال زاده):نخستین مجموعه داستان‌های کوتاه ایرانی که در سال ۱۳۰۰منتشر شد.تاریخ ادبیات
سمیرا عبدالله پور، چهارم تجربی - سقزکامنتکی از کی پیروی می‌کرد👈زیب النسا (از)عرفی شیرازی، امیر خسرو دهلوی (از)سنایی و خاقانی وسعدی، هاتف اصفهانی(از) سعدی و حافظ ، نجم الدین رازی(از) سنایی.تاریخ ادبیات
سمیرا عبدالله پور، چهارم تجربی - سقزکامنتسال‌های مهم(زیادن تو چن کامنت مینویسم ):۱۳۰۰: داستان کوتاه در ایران با مجموعه‌ی یکی بود یکی نبوداثر محمدعلی جمال زاده دراین سال متولد شد.محمد تقی ملک الشعرا ی بهار دراین سال دماوندیه‌ی اول را سرود.تاریخ ادبیات
سمیرا عبدالله پور، چهارم تجربی - سقزکامنت۱۳۰۱:محمد تقی ملک الشعرا ی بهار دراین سال دماوندیه‌ی دوم را سرود .نیما یوشیج باسرودن قطعه‌ی افسانه دراین سال آغاز گرشعرنو در فارسی شد.تاریخ ادبیات
سمیرا عبدالله پور، چهارم تجربی - سقزکامنت۱۳۱۶:نیما یوشیج در این سال شعر ققنوس نخستین شعر خود را که از نظر تخیل ووزن آرایی و قافیه بندی با شعر گذشتگان کاملا متفاوت بود ، عرضه کرد.تاریخ ادبیات
سمیرا عبدالله پور، چهارم تجربی - سقزکامنت۱۳۳۵:مهدی اخوان ثالث با نشر مجموعه‌ی زمستان دراین سال نشان داد که در شعر حماسی و اجتماعی به شکل تازه ای از بیان دست یافته است.و۱۳۳۷:انتشار نخستین داستان سیمین دانشور به نام آتش خاموش.تاریخ ادبیات
سمیرا عبدالله پور، چهارم تجربی - سقزکامنتتاریخ ادبیات زبان فارسی 👈صادق چوبک :نوشته‌ی عدل،لوول تامس:شعله‌های نبوغ، نادر ابراهیمی:مردی درتبعید ابدی،ابوالفضل بیهقی:تاریخ بیهقی، عبدالحسین زرین کوب :پله پله تا ملاقات خدا،مهدی آذری یزدی:قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب ،احسان یار شاطر :داستان باستان و دانش نامه ایران واسلام.تاریخ ادبیات
سمیرا عبدالله پور، چهارم تجربی - سقزکامنتتاریخ ادبیات زبان فارسی»اقبال یغمایی:داستان‌های عیاری در ادب فارسی /،ناصر ایرانی :فیل در خانه‌ی تاریک/،مهرداد اوستا:پالیزبان،/ بها الدین خرمشاهی :سیربی سلوک/،ارنست همینگوی:بزرگ رودی دو دل/خسرو شاهانی:یک تحقیق تاریخی.تاریخ ادبیات
مادر دانش آموز سمیرا عبدالله پور، چهارم تجربی - سقزکامنتتاریخ ادبیات زبان فارسی»اقبال یغمایی:داستان‌های عیاری در ادب فارسی /،ناصر ایرانی :فیل در خانه‌ی تاریک/،مهرداد اوستا:پالیزبان،/ بها الدین خرمشاهی :سیربی سلوک/،ارنست همینگوی:بزرگ رودی دو دل/خسرو شاهانی:یک تحقیق تاریخی.تاریخ ادبیات
سمیرا عبدالله پور، چهارم تجربی - سقزکامنتفارابی:احصائ العلوم /ابن ندیم :الفهرست/برتا موریس پاکر:فرهنگ نامه/عوفی لباب الباب/جامی:نفحات الانس/احمد بیرشک:زندگی نامه‌ی علمی دانشوران/صدیق بهزادی:کتاب نامه‌ی مولوی/فریده عصاره:کتاب شناسی فیزیک /حمید مقدم فر:کتاب شناسی حقوق .تموم شد اینا مهماش بودنتاریخ ادبیات
پدر دانش آموز سمیرا عبدالله پور، چهارم تجربی - سقزکامنتفارابی:احصائ العلوم /ابن ندیم :الفهرست/برتا موریس پاکر:فرهنگ نامه/عوفی لباب الباب/جامی:نفحات الانس/احمد بیرشک:زندگی نامه‌ی علمی دانشوران/صدیق بهزادی:کتاب نامه‌ی مولوی/فریده عصاره:کتاب شناسی فیزیک /حمید مقدم فر:کتاب شناسی حقوق .تموم شد اینا مهماش بودن. مدیر آخر یشه اینم لطف کنی ممنونت میشم.تاریخ ادبیات
سمیرا عبدالله پور، چهارم تجربی - سقزکامنتبیدل دهلوی:دیوان اشعار ،امیر خسرو دهلوی:پنج مثنوی(به تقلید از نظامی) /زین العابدین مراغه ای :سیاحت نامه ابراهیم بیگ، زین العابدین رهنما:پیامبر/یحیی دولت آبادی :حیات یحیی و شهرناز ،محمود دولت آبادی :کلیدر و جای خالی سلوچ ولایه‌های بیابانی .تاریخ ادبیات
کاربر سایتکامنتتاریخ یک جنایت در تاریخ ادبیات داشتیم؟😠تاریخ ادبیات
کاربر سایتپاسخ کامنتاره اثر ویکتور هوگوتاریخ ادبیات
کاربر سایتکامنتتا دیروز که گفت گوهای تنهایی مال دکتر شریعتی بود از امروز نویسنده اش عوض شده؟تاریخ ادبیات
کاربر سایتپاسخ کامنتنه راجب به شریعتی بوده ولی همسرش نوشتهتاریخ ادبیات
نوید درویش پور، چهارم تجربی - ارومیه - میانگین تراز 6795کامنتبچه‌ها من آثار این خارجیارو هرچند راحته ولی بعد از یه مدت همش قاطی میکردم واسش یه رمز ساختم گفتم اینجا هم بگم شاید بدرد بعضیا بخوره : روز رستاخیز از لئو سه تا پرسش میشه :١- اناکارنینا حجابشو رعایت میکرد ٢- با کیا جنگ میکردی ٣- با کیا صلح میکردی 🌸 چندتا برادر ابلهِ دهکده با داس (داستایوسکی) به اموات (همون زامبی =خانه اموات) حمله کردن ، 🌸 سروانتس که فقط یدونه دون کیشوتو داره 🌸 جارلز دیکنزم با رد این اثار تو گزینه‌ها پیدا میشه ! 🌸اگه بدردتون خورد امشب منو فراموش نکنین ❤️تاریخ ادبیات
کاربر سایتپاسخ کامنتمدیر🙏یه رمز باحالتر .. دیوید کاپرفیلد و ارزوهای بزرگش در دو شهرِدیکنز .. داستایوسکی و برادران کارامازوف همراه ابلهی به دهکده ای که شبیه خانه‌ی اموات بود برای قمار بازی رفتند:)..@لک لک رو هم یادتون باشه که خیلی محتاجه: )تاریخ ادبیات
کاربر سایتکامنتبچه‌ها فردا امتحان علوم فنونه چندتا تاریخ ادبیات می‌زارم کارتون راحت شه۱)سگ ولگرد راصادق هدایت میکرد۲)بزرگ علوی چشم هایش کوربود۳)امین فقیری در دهکده پرملال باسختی زندگی میکرد۴)علی محمد افغانی شوهرآهوخانم است۵)بره گمشده راعی راهوشنگ گلشیری د زدید۶)یکی بود یکی نبود غیراز محمدعلی جمالزاده کسی نویسنده اش نبود۷)حسن مقدم باجعفرخان از فرنگ برگشته«دختذقرن۲۱»تاریخ ادبیات
محدثه نوری پور، نهم - یاسوج - میانگین تراز 5728کامنتدر کدام گزینه ترکیب وصفی وجود ندارد؟ ۱)نیکو خصال.شاهکار/۲)موسم کهنسالی.مرغ سحری/ ۳)این همه آیات.کوردل/ ۴)گرامی وطن.شیرمردان ، لطفا همه اتون جواب بدید✌️دستور
کوثر ذبیحی، نهم - آمل - میانگین تراز 5887پاسخ کامنت1دستور
هستی علیجانی، نهم - تبریز - میانگین تراز 5645پاسخ کامنت2دستور
کاربر سایتکامنتسلام بچه‌ها الان مزدور رو باید ۲ تکواژ بگیریم یا یکی؟سوال کنکور خارج ۹۶ بوده.لطفا بگیددستور
کاربر سایتپاسخ کامنتشما مزدور رو تقسیم میتونی بکنی؟مز و دور (موز نیس ک‌بگیم بخش معنی داره میتونه باشه یک واژه اس و یک تکواژ)دستور
کاربر سایتپاسخ کامنتدو تکواژه.مزد+ور.مثل گنجور🎈دستور
کاربر سایتپاسخ کامنتآخه پس مزد+ ور چی؟ کسی که مزد میگیره اجیر میشه کاری بکنه دیگه موز چیه آخه؟ البته من نمیدونم چند تکولژ حساب میشه😕دستور
کاربر سایتکامنتعدالت پیشه چ طور بچه‌ها واس تکواژ نگاریش برای پیشه میگیم پیش+ه یا پیشه رو یه تکواژ میگیریم؟دستور
ژیوار پذیرفته، چهارم تجربی - سردشت - میانگین تراز 6104پاسخ کامنتنه دیگه پیشه یه تکواژه. اینجا به معنی شغل و کار بکار رفته بنظرت خود پیش همچین معنیعی میده؟دستور
کاربر سایتپاسخ کامنتیک تکواژهدستور
کاربر سایتکامنتدوستان فعل گذر کردن ایا همواره ۳جزیی گذرا به متمم هستش چ معنای عبور کردن بده و چ معنای گذشتن و بخشش بده؟! ادیبان محترم لطفا بگید.محدثه جان لطفا شما هم بگودستور
کاربر سایتکامنتترکیب وصفی مقلوب چیه من فقط اسمشو شنیده بودم نمیدونم چیه میشه بگین کجای کتاب درسی گفته که بخونمدستور
کاربر سایتپاسخ کامنتاگر جای موصوف و صفت عوض بشه.ترکیب وصفی مقلوب ساخته میشوددستور
فائزه کاربخش راوری، چهارم تجربی - کرمان - میانگین تراز 6509کامنتسوال 6 ( پا شد سیخ ) جابه جایی ارکان دستوری صورت نگرفته؟دستور
حسنا رستمی، چهارم تجربی - ایوان غرب - میانگین تراز 6343پاسخ کامنتجمله کامل اینه پا شد سیخ وایساد 2تا جملس سیخ جز جمله دومهدستور
کاربر سایتکامنتساخت کلمه سرآسیمه چی شد؟دیروز پرسیدین برا منم سوال شد.😭بگین. . .دستور
محمد امین شاطری، چهارم تجربی - دره شهر - میانگین تراز 6665پاسخ کامنتیکی از معلمای خوب گفتن ک سرآسیمه در اصل همون آسیمه‌سر هستش(آسیمه ینی آشفته)و مرکبه:آسیمه+سزدستور
کاربر سایتکامنتسلام لطفا اونایی که واقعا فارسیشون قویه جواب بدن:چرا در بیت«چون که شد خورشید و مارا کرد داغ * چاره نبود بر مقامش از چراغ» ، فعل (شد) به معنی (رفتن) است. یکی از منابع بسیار معتبر فارسی اینو بدین معنی گرفته./ واینکه در بیت« دل بیمار شد از دست رفیقان مددی * تا طبیبی به سر آریم و دوایی بکنیم» چرا واژه(بیمار) در اینجا مسند نیست؟!دستور
کاربر سایتپاسخ کامنتسوال دوم:نحوه ى خوانش بیت تاثیر بسزایى در پاسخگویى به این تست داره.به این صورت: "دلِ بیمار شد از دست،رفیقان مددى." مشاهده میکنید که منظور شاعر اینه که دل از دستم رفت و فعلِ شد معناى رفتن میده پس بیمار نمیتونه مسند باشه،بلکه صفتى براى دل است.دستور
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتسلام. برا سوال اولتون: باید از روع معنی بفهمید و مصراع دوم معنی رو مشخص میکنه. مصراع دوم داره میگه چاره ای بجز استفاده از چراغ نیست پس نشون میده که تو مصراع اول معنی شد رفتن بوده که مجبوریم به جای خورشید ار چراغ استفاده کنیم. سوال دوم: از روی وزن بیت باید بفهمین. این بیت اینحوری خونده میشه : دلِ بیمار شد.... اگه بخونین دلْ بیمار شد... وزن خوب در نمیاد.تو خیلی از تستای ادبیات نحوه خوانش خیلی مهمه. ✌️دستور
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتبرا بیت دوم از رو معنی هم میشه فهمید. با توجه به عبارت "از دست" باید دل بیمار ترکیب وصفی باشه. ینی شاعر میگه دلِ بیمار از دست رفت‌؛ رفیقان مددی کنید.دستور
الهام محمدى - گروه آزمونپاسخ کامنتبا عرض سلام برای مشخص کردن نقش دستوری در بیت 1- باید آن را درست بخوانیم و 2- پس از آن معنی کنیم. 3- به فعل جمله توجه کنید. فعل «شد» از جمله افعالی است که بسته به معنا می‌تواند فعل اسنادی یا غیر اسنادی باشد. بنابراین حتما معنای فعل را استخراج کنید. از جمله افعال اسنادی که می‌تواند با توجه به معنا جزء افعال غیر اسنادی باشد: افعال (گشتن و گردیدن که اگر در معنای (جست‌وجو کردن، دورزدن و ...) باشد و فعل «بود» چنانچه با معنای «وجود داشت» به کاررود.دستور
کاربر سایتکامنتاخر منت گذار درست یا منت گزار؟ حق چطور؟ اقای هجری؟و چرا سوال 19 این عیار ترکیب وصفی نیست؟ این مگه صفت اشاره نیست چه طور تشخیص بدیم صفت اشارس یا ضمیر اشاره؟مدیر ثبتدستور
محمدباقر سلطانی، دوازدهم ریاضی - شیراز - میانگین تراز 8098پاسخ کامنتطبق نظر گوگل هم منت گذار درسته... بنظر منم منت گذار درسته . چون هم معنیش میشه منت نهادن نه منت ادا کردن.دستور
مهران منتظر، دوازدهم ریاضی - تفت - میانگین تراز 8299پاسخ کامنتمن نظرم به منت گزار نزدیکه یعنی سپاس گزاردستور
زهرا سادات علوی مطلق، دوازدهم انسانی - مشهد - میانگین تراز 7161کامنتویژگی‌های ادبی شعر خراسانی: ۱.قالب شعر معمولا قصیده/ ۲.آرایه کم و طبیعی مثلا حسن‌تعلیل و حس آمیزی و متناقض نما و...نداشتن واستعاره خیلی کم و درگیر پیچیدگی‌ها نبوده/۳.قافیه وردیف ساده : اگر دیدین ردیف طولانی داره احتمال ۹۰ درصد سبک هندی هست./ ۴.برای توصیف پدیدها از تشبیه‌های حسی: ینی همه چیزایی که دیده میشه مثلا شاعر دوروبرشو نگاه میکرده میگفته دشت شبیه اون سنگ مرمره س(رخام): دشت همچون صحیفه ای ز رخامسبک شناسی
زهرا سادات علوی مطلق، دوازدهم انسانی - مشهد - میانگین تراز 7161کامنتویژگی‌های فکری شعر خراسانی : ۱.خردگرا=برتری عقل به عشق /۲.شادی گرا /۳. معشوق زمینی =که با توصیف معشوق این مورد مشخص میشه و حال شعر درمورد شادی ازوصال یاره /۴.واقع گرایی و توجه به دنیای وقعی بیرونی =زیاد خیال پردازی نداره/ ۵.روح حماسی=هرجا شعر فردوسی دیدیم طبیعتا خراسانی میگیریم لازم نیست شاهنامه رو حفظ باشیم کافیه از وزن متقارب مثمن محذوف(فعولن) و ادبیات فردوسی شناساییش کنیم/۶.باور به اراده و اختیار: مفهوم شعرهایی که فرد بر قضا و قدر پیروز میشه یا اصلن به قضا و قدر اعتقادی نداره ...ادامهسبک شناسی
زهرا سادات علوی مطلق، دوازدهم انسانی - مشهد - میانگین تراز 7161کامنتادامه ویژگی‌های فکری شعر خراسانی: /۷. بازتاب کمتر علوم : دقیقا نمیدونم منظورش چیه چون مثالشو ندیدم! / ۸.پند واندرز و فکر ساده و با جنبه عملیه :به پدرومادر خود نیکی کنید؛ ادب داشته باشید ، بخشنده باشید ./۹. ازونجایی که قصیده ، قالب مدحه پس مدح رواج داره => اینکه بخواد کسی رو(معمولاشاه) ستایش کنه : ای بخارا شادباش و دیر زی ، میر زی تو شادمان آید همی --> تو این بیت غیر مستقیم شاه رومدح و ستایش کرده و تو یک تستی باید مدح میگرفتیمشسبک شناسی
زهرا سادات علوی مطلق، دوازدهم انسانی - مشهد - میانگین تراز 7161کامنتادامه ویژگی‌های فکری شعر خراسانی: /۷. بازتاب کمتر علوم : دقیقا نمیدونم منظورش چیه چون مثالشو ندیدم! / ۸.پند واندرز و فکر ساده و با جنبه عملیه :به پدرومادر خود نیکی کنید؛ ادب داشته باشید ، بخشنده باشید ./۹. ازونجایی که قصیده ، قالب مدحه پس مدح رواج داره => اینکه بخواد کسی رو(معمولاشاه) ستایش کنه : ای بخارا شادباش و دیر زی ، میر زی تو شادمان آید همی --> تو این بیت غیر مستقیم شاه رومدح و ستایش کرده و تو یک تستی باید مدح میگرفتیمشسبک شناسی
سارا اشتری، دوازدهم انسانی - گرمسار - میانگین تراز 6428کامنتسلام دوستان عزیز.سبک شناسی دوران معاصر و انقلاب،در کل جملات ساده ترند برخلاف دوران قدبم ک لغات عربی بود ب دلیل مدرن شدن لغات اروپایی شده و عموما اروپایی ساده‌تر و فهیم‌تر از عربیه ک لغات سخت داشته باشه پس شاعر از واژگان عامیانه زیاد استفاده میکنه و ساده صحبت میکنه مثل حرف زدن ما در زبان عامیانه است قالب‌ها هم جدید شده وقتی شعر نو بشه تساوی طول مصراع رعایت نمیشه و شعر سنتی میره کنار مگر اینکه مستزاد باشه،اشعار مستزادم مصراع دومشون کوتاهه پس کلا مصراع کوتاه بلنده همیشه.سبک شناسی
سارا اشتری، دوازدهم انسانی - گرمسار - میانگین تراز 6428کامنتمعشوق مثل سبک خراسانیه پس معنویت دیده نمیشه و همه چیز دنیویه،معشوق خدا نیست یک فرد و ب همین دلیل ما داخل اکثر اشعار کلماتی رو میبینیم ک دارای استعاره باشن ک منظور یاره،یا یک عضو بدن یار استعاره قرار گرفته،کنایه زیاده چون در زبان عامیانه ماهم کنایه زیاد ب کار میبریم و فعلا رو راحت حرف میکنیم،ساختار نحوی وقتی ادبی بودن رعایت نشه بهم میریزه یا بد ب کار میره،وقتی شاعر شعر میگ و اثر منثور مینوسه ما به عینه میتونیم ببینیم پس توصیف عینی و مشخصه،اکثرا اوضاع مشهود جامعه ب کار میرهسبک شناسی
زهرا سادات علوی مطلق، دوازدهم انسانی - مشهد - میانگین تراز 7161کامنتدوره اول سبک شناسی شعر=سبک خراسانی/معادل همین دوره در نثر=سبک۱) سامانی و۲)غزنوی سلجوقی●شعرخراسانی=ابتدا درسیستان بعد خراسان‌بزرگ _ (ویژگی‌های زبانی:۱.زبانِ ساده /۲.لغت عربی کمتر/ ۳.تلفظ متفاوت کلمات..یَک بجای یِک (مثل زبان پشتوی رایج درافغانستان)/ ۴.کاربرد لغات کهنه که الان استفاده نمیشن: برگستوان/ ۵.دونشانه برای یک متمم:به کام شیر در /۶.کاربرد مر قبل مفعول :مر او را حسن نامیدندی/۷.حرف اضافه‌های مرکب: اندر،ایدون ،ایدر، ابا، ابر ..)سبک شناسی
مصطفی زارع بیدکی، دوازدهم انسانی - تهران - میانگین تراز 6364کامنتیک سوال دارم منظور از مفاهیم انتزاعی در ادبیات چیه ما در سبک شناسی دوران معاصر و انقلاب اسلامی خواندیم که‌در این دوره مفاهیم انتزاعی مورد توجه قرار گرفت می‌شه یکم در باره‌ی مفاهیم انتزاعی توضیح بدید و مثال بزنیدسبک شناسی
کاربر سایتپاسخ کامنتمفاهیم انتزاعی تو ادبیات بیشتر منظورش این هست که شاعر یه جوری مطلب رو میگه خواننده منظور اصلی شاعر رو نمیفهمه و تو این حالت شعر میتونه تفاسیر مختلفی داشته باشه #زینبسبک شناسی
کاربر سایتپاسخ کامنتسلام،مفاهیم انتزاعى به معناى موضوعات و مضامین تخیلى و خیالى هست مثل ناتاناییل در ادبیات یازدهم و همچنین تیرانا و ... که تنها از قوه ى ذهن ناشى میشن و وجود خارجى ندارند.سبک شناسی
مهدی کیخائی، دوازدهم انسانی - بوئین میاندشت - میانگین تراز 6717پاسخ کامنتمفاهیم انتزاعی یعنی شعر چند پهلوست و ابهام در ان زیاد مشاهده میشود، شاعران به ویژه در مسایل سیاسی چون میخواهند حرفشان را غیر مستقیم به گوش مخاطبان برسانند از این ترفند استفاده می‌کنند.. معمولا در این گونه اشعار مفهوم و منظور اصلی شاعر مشخص نیست و میتوانیم از ان تفسیر‌های متنوعی استخراج کنیم... موفق باشید.سبک شناسی
ابوالفضل اوژن پور، دوازدهم انسانی - آبادان - میانگین تراز 6921کامنتسلام، اقای کریمی در این مصراع ایا 3 حذف همزه داریم یا 4 تا؟ «پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود».ممنونمعروض
مهدی کیخائی، دوازدهم انسانی - بوئین میاندشت - میانگین تراز 6717پاسخ کامنت5 تا نداره!؟عروض
کاربر سایتپاسخ کامنتچار تاعروض
سارا اشتری، دوازدهم انسانی - گرمسار - میانگین تراز 6428پاسخ کامنتبا اجازه آقای کریمی.4تا.هم پیش از هم بیش از،دوبار حذف همزه دارنعروض
شیوا جعفرنیا ممان، دوازدهم انسانی - میانه - میانگین تراز 6264پاسخ کامنتپی ش زی نت(فاعلاتن)بی شَ زی نن(فاعلاتن)دی ش عش شا(فاعلاتن) ق بود(فعل)=۵تا بنظرمن داره با اجازه‌ی اقای کریمیعروض
مصطفی زارع بیدکی، دوازدهم انسانی - تهران - میانگین تراز 6364پاسخ کامنتاین باید ۴ تا حذف همزه داشته باشهپی/ش/زی/نت ( دو تا حذف) در رکن اولبی/ش/زین/ان ( دو تا حذف ) در رکن دومعروض
حسین کریمی - دانشجوی رشته‌ی کارشناسی ارشدعلوم قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات ادارای دادگستریپاسخ کامنتسلام. شَ.زی.شَ.زی.نَن.پنج تا ب نظرم.دوستان اجازه لازم نیس دمتون گرم ک همراهی میکنیدعروض
ابوالفضل اوژن پور، دوازدهم انسانی - آبادان - میانگین تراز 6921پاسخ کامنتدم همتون گرمعروض
کاربر سایتکامنتسلام بچه‌ها کسی چیزی درباره عروض شنیداری می‌دونه «دخترقرن۲»عروض
سارا اشتری، دوازدهم انسانی - گرمسار - میانگین تراز 6428پاسخ کامنتهمون سماعیه دوست عزیزعروض
حسین کریمی - دانشجوی رشته‌ی کارشناسی ارشدعلوم قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات ادارای دادگستریپاسخ کامنتسلام.با تمرین زیاد و خوندن بیت‌های مختلف و سعی در گفتن وزنشون بدون تقطیع میشه ب این مهارت رسیدعروض
محمد عابدینى - دانشجوی رشته‌ی حقوق دانشگاه تهرانپاسخ کامنتباید زیاد شعر بخونید و تمام تلاشتون این باشه که بدون تقطیع وزنشو بگید اینطوری میتونید با گوش وزن هارو در بیاریدعروض
کاربر سایتکامنتدوستان بیت هایی که بر وزن فاعلاتن مفاعلن فَعَلن هستش اختیار وزنی آوردن فاعلاتن به جای فعلاتن داره ؟ چون تو کتاب که شعر‌های این وزنی رو اصن به صورت فعلاتن نگفته #زینبعروض
مصطفی زارع بیدکی، دوازدهم انسانی - تهران - میانگین تراز 6364پاسخ کامنتنه فکر نکنم چون اصولا فاعلاتن به جای فعلاتن در بیت هایی می‌یاد که هجای اول فاعلاتن و باقی هجاها فعلاتن هستند که در بعضی بیت هاهم هجای آخر فعلن هست و یک هجا حذف می‌شه فاعلاتن مفاعلن فعلن یک وزن ناهمسانه که به نظرم فاقد این نوع اختیار وزنی هست .عروض
کیمیا طهماسبی - دانشجوی رشته‌ی حقوق دانشگاه تهرانپاسخ کامنتسلام خیر اصل وزن همون فاعلاتن هستشعروض
حسین کریمی - دانشجوی رشته‌ی کارشناسی ارشدعلوم قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات ادارای دادگستریکامنتسلام.کاربری ک راجع ب اختیار فاعلاتن ب جای فعلاتن پرسیده بودی این اختیار میتونه توی وزن فاعلاتن مفاعلن فعلن هم بیاد.مثل این بیت.حال دل با تو گفتنم هوس است ..سخن دل شنفتنم هوس است..و با احترام ب نظر دوستان.این اختیار زمانی میاد ک فاعلاتن جای فعلاتن اول وزن بیاد چه بقیه ارکان فعلاتن باشه چه نباشه و ربطی هم ب همسان یا نا همسان بودن بیت نداره و اصل بر اینه که وزن فعلاتن بوده ..مگر اینکه کنکور و ازمون‌ها چیز دیگ ای و درست در نظر بگیره ک اون ی بحث دیگس.ولی با این حال اگ ب نظر قطعی رسیدید ب ماهم بگیدعروض
کاربر سایتکامنتکلماتی مثل بیابان صوفیان روحانیون میتونن اختیار بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه رو داشته باشن؟قافیه
شیوا جعفرنیا ممان، دوازدهم انسانی - میانه - میانگین تراز 6264پاسخ کامنتکوتاه تلفظ کردن مصوت بلنده‌ها فک کنم🙈قافیه
زهرا سادات علوی مطلق، دوازدهم انسانی - مشهد - میانگین تراز 7161پاسخ کامنتنه اینا اختیار نیستن، بطور طبیعی باید بِیابان و روحانِیون بخونیمقافیه
کاربر سایتپاسخ کامنتخیر،این چنین کلمات ذاتا مصوت بلندشون ب کوتاه تبدیل میشه و اختیارى درکار نیست.قافیه
کاربر سایتکامنتسلام چرا (ذره و قطره)واژه‌های قافیه محسوب نمیشن؟..خوش آنکه نگاهش به سرا پای تو باشد...آیینه صفت محو تماشای تو باشد(چرا طبق قاعده یک قافیه محسوب نمیشه؟)//کیانمهرقافیه
شیوا جعفرنیا ممان، دوازدهم انسانی - میانه - میانگین تراز 6264پاسخ کامنتچون تو قافیه هر حرف همونطور که نوشته بش باید خونده بشه حرف (ه)=ح دراصل ب این صورت تلفظ میش اما در قطره به صورت( اِ) پس قافیه نیستقافیه
امیرحسین ظروفی آذر، دوازدهم انسانی - شهر قدس - میانگین تراز 7110پاسخ کامنتچون انتهای ذره و قطره و کلمات دیگه ای مثل خانه و کاشانه و دانه و... به کسره ختم میشه و این کسره شامل هیچ کدوم از قواعد قافیه نمیشه و عیب قافیه محسوب میشهقافیه
کاربر سایتپاسخ کامنتدر قطره و ذره حرف (ه) الحاقی هستش و َر و َطر حروف قافیه هستن و چون یکسان نیستن قافیه نیستن این تو کتاب نطام قدیم بود #زینبقافیه
محمد عابدینى - دانشجوی رشته‌ی حقوق دانشگاه تهرانپاسخ کامنتذره حروف قافیش میشه ََ ر ه. قطره میشه ََ ط ره. ََ ر با ََ ط نمیتونن قافیه بشنقافیه
مهدی کیخائی، دوازدهم انسانی - بوئین میاندشت - میانگین تراز 6717کامنتدر حروف تاخت و بیافت چرا نمیتونیم بر اساس قاعده اول مصوت بلند آ رو در نظر بگیریم؟ یعنی آ یا و حتما باید در انتهای کلمه باشند تا حروف قافیه محسوب شوند؟قافیه
کاربر سایتپاسخ کامنتبلهقافیه
کیمیا طهماسبی - دانشجوی رشته‌ی حقوق دانشگاه تهرانپاسخ کامنتحروف قافیه باید حروف مشترک آخر کلمه باشن نه وسط کلمه.توی این دو تا کلمه اگه به عنوان واژه‌های قافیه قرار بگیرن اون قافیه ایراد داره چون حروف مشترک‌شون یکی نیست اولی آخت و دومی آفتقافیه
حسین کریمی - دانشجوی رشته‌ی کارشناسی ارشدعلوم قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات ادارای دادگستریپاسخ کامنتب نظرم چون اینجا قافیه کلا غلطه .باید میبود مثلا تاخت و باخت ک اینجا قافیه درسته ولی درباره اینک جزو قاعده یک حساب میشد یا دو دقیق یادم نیسقافیه
کاربر سایتکامنتسوال 4 ادبیات چرا املای ظهور غلطه؟ پاسخنامه هم ظهور نوشته . ولی غلط گرفته. اقای درویش پور شما هم امتحان بودید؟ ممنون میشم دوستان کمک کنین🙏 مدیر الهی خیر ببینی لطفا ثبت کن🌹🌹لغت
کاربر سایتپاسخ کامنتاملای ظهر( که زهر نوشته ) رو غلط گرفته نه ظهور!لغت
کاربر سایتپاسخ کامنتدقت کنید: ظهر: پشت 🌳 زهر: سم 🌳 در بیت املای کلمه اول، زهر غلطه، چون باید ظهر(پشت) باشهلغت
سنا لشگری، دهم تجربی - قزوینکامنتلغات ایهام دار فارسی : گران(سنگین-باارزش)درگرفتن(اثرکردن-آتش گرفتن)از این دست(شیوه-عضو بدن)ترک(رهاکردن-کلاه خود)قانون(اساس و قاعده-نوعی ساز)عود(چوب خوشبو-نام ساز)آهو(غزال-عیب)آیت(آیه قرآن-نشانه) اسب(حیوان اسب-مهره شطرنج)افتاده(بر زمین افتاده-متواضع)بار(مرتبه-محموله )باز(پرنده شکاری-دوباره-گشاده)برآید(ممکن باشد-طلوع کند)بو(رایحه-آرزو)بوستان(نام کتاب سعدی-باغ)پرده(پوشش وحجاب-نغمه موسیقی)پیاده(متضاد سوار-مهره شطرنج )پیل(نام حیوان-مهره شطرنج)لغت