تورق سریع درس فیزیک ویژه‌ی کنکور 98

تورق سریع درس فیزیک ویژه‌ی کنکور 98...............

تورق سریع درس فیزیک ویژه‌ی کنکور 98

کنکوری های عزیز سلام...

فایل ضمیمه شده مربوط به تورق سریع درس فیزیک ویژه ی دوران جمع بندی یک هفته مانده تا کنکور سراسری 98 می باشد.

دبیر: علیرضا گونه

موفق باشید.