خلاصه نکات تاسیسات ساختمان- مبحث آب - قسمت دوم

خلاصه نکات مربوط به درس تاسیسات - مبحث آب (قسمت دوم) - منطبق با مباحث آزمون 7 تیر یازدهم و دوازدهم معماری

خلاصه نکات تاسیسات ساختمان- مبحث آب - قسمت دوم

آب - قسمت دوم


آب‌هاي سطحي:

آب‌هايي كه از طريق جوي‌ها و رودخانه‌ها جريان يافته و به درياچه‌ها و درياها مي‌ريزند.

آب‌هاي زيرزميني:

از آب‌هايي كه به زيرزمين نفوذ مي‌كنند تحت عنوان منبع آب زيرزميني ياد مي‌شود.

 چاه:

حفره‌ي استوانه‌اي قائمي است كه سطح زمين را به يك مخزن زيرزميني آب متصل مي‌سازد.

كته: آب‌هاي زيرزميني، از راه درزها، شكاف سنگ‌ها و خلل و فرج زمين در چاه تراوش مي‌كنند.

 قنات:

اهداف ايرانيان از ساخت قنات:

1- روان ساختن آب‌هاي زيرزميني به روي زمين (بي‌نيازي از بالا كشيدن آب از چاه به كمك دلو و صرفه‌جويي در نيروي انساني)                               

2- جلوگيري از تبخير و به هدر رفتن آب

 عملكرد قنات:

قنات، براي برداشت آب از سفره‌هاي زيرزميني استفاده مي‌شود.

نكته: سفره‌هاي زيرزميني كه 1- عمق آن‌ها از يك صد متر بيش‌تر باشد و2- در فواصل دور و در شيب زمين قرار دارند، توسط قنات قابليت برداشت دارند.

اجزاي تشكيل دهنده‌ي قنات:

1- پيشكار : مجراي زيرزميني تقريباً افقي (با شيب 5/0 تا 2 متر در هزار متر)

2- ميله:  مجراي استوانه‌اي عمودي كه پيشكار را به سطح زمين اتصال مي‌دهد.

 مادر چاه: اولين و عميق‌ترين ميله، مادر چاه نام دارد.

مظهر: محل بيرون آمدن آب از قنات، مظهر نام دارد.

 چشمه:

تعريف: جايي كه در آن، آب زيرزميني بدون دخالت انسان به روي زمين روان شود.

علت آلودگي آب‌هاي سطحي:

آب‌هاي سطحي، به دلايل زير همه‌گونه آلودگي را با خود دارند:

1- تماس با هوا

2- شستن آلودگي‌هاي روي زمين

رودخانه‌ها:

1- آب رودخانه‌ها در كشورهاي صنعتي، كثيف‌ترين آب‌هاي روي زمين هستند.

2- پس از آب‌هاي شور، نامناسب‌ترين نوع آب به شمار مي‌آيند.

3- چون درجه‌ي سختي‌شان كم‌ است، براي مصارف صنعتي مناسب هستند.

شرايط برداشت آب رودخانه‌ها:

1- محل برداشت در قسمت تميزتر رودخانه و قبل از اين كه فاضلاب شهري يا صنعتي وارد آن شود، باشد.

2- محل برداشت جايي باشد كه، هيچ‌گاه لوله‌ي برداشت بيرون از آب قرار نگيرد.

نكته: در شبكه برداشت، با قرار دادن چند رديف شبكه آشغال‌گير از ورود قطعات و اجسام شناور به داخل لوله برداشت جلوگيري شود.

 شرايط برداشت كم از رودخانه:

1- در صورتي كه نوسان آب در فصل‌هاي گوناگون زياد نباشد  قرار دادن مستقيم تأسيسات مربوطه در كرانه‌ي رودخانه

2- در صورتي كه نوسان آب در فصل‌هاي گوناگون زياد باشد ، رساندن لوله‌ي برداشت به نقاط دور از كرانه و گود رودخانه تا هنگام كم‌آبي، لوله از آب بيرون نماند.


سعید کمالو