خلاصه نکات تاسیسات ساختمان- مبحث آب- قسمت اول

خلاصه نکات مربوط به مبحث آب از درس تاسیسات ساختمان- منطبق با مباحث آزمون 7 تیر یازدهم و دوازدهم معماری

خلاصه نکات تاسیسات ساختمان- مبحث آب- قسمت اول

آب  - قسمت اول


ماده‌ي حياتي زندگي جانداران است و بدون آب هيچ موجودي نمي‌تواند به زندگي خود ادامه دهد.

نكته‌:  براي مصارف خانگي، بايد از آب تصفيه شده‌‌ي شهري استفاده شود.

نكته‌:  در شهرهاي بزرگ، با بالا بودن سطح زندگي مردم و توجه به بهداشت و پاكيزگي بيش‌تر، مصرف روزانه نيز بيش‌تر خواهد شد.

نكته‌: در برخي از كشورهاي مرفه، مصرف سرانه بيش از 500 ليتر در شبانه روز بوده است.

نكته‌: استفاده از آب‌هايي كه به صورت نم در زمين و يا باتلاق در سطح زمين هستند، اقتصادي نيست.

نكته‌:  آب به حالت مايع و تركيب شيميايي حاصل از 2 اتم هيدروژن و يك اتم اكسيژن است كه به مقدار فراوان در كره‌ي زمين يافت مي‌شود.

 گردش آب در طبيعت:

مرحله‌ي 1: قسمتي از آب‌هاي روي زمين در اثر گرماي ناشي از تابش خورشيد به بخار تبديل شده و به صورت ذرات بسيار ريز باعث تشكيل ابرها مي‌شود.

نكته: ذرات ابرها، در حالت عادي به علت جريان باد، سرعت سقوط كمي دارند، و تقريباً در هوا معلق مي‌باشند.

مرحله‌ي 2:ذرات ريز ابرها، در اثر تغييرات درجه حرارت و فشار موجود در جو به حالت بخار اشباع درآمده و به هم پيوسته شده و ذرات باران را تشكيل مي‌‌دهند.

نكته:  دانه‌هاي درشت باران در اثر وزن خود به سوي زمين فرود مي‌آيند.

 تعريف برف يا تگرگ

ذرات باران اگر در مسير خود به لايه‌ي سرد هوا برخورد كنند، به برف يا تگرگ تبديل مي‌شوند.

تعريف شبنم

اگر اشباع شدن ذرات باران در سطح زمين انجام گيرد، شبنم پديد مي‌آيد.

نكته مهم: بارش‌هاي آسماني پس از باريدن، 1- به صورت مستقيم و 2- در اثر تعريق گياهان، به صورت بخار درآمده و به آسمان بر مي‌گردند.

سعید کمالو