چگونه در درس‌های عمومی درصد بالایی کسب کنیم؟

در لابه‌لای مطالعه‌ی درس‌ها و پرداختن به درس‌های عمومی، استفاده از چند راهکار ویژه به سهولت می‌تواند در روند آموزشی و یادگیری تاثیر مثبت گذاشته و باعث پیشرفت و افزایش درصد شود.

چگونه در درس‌های عمومی درصد بالایی کسب کنیم؟

در لابه‌لای مطالعه‌ی درس‌ها و پرداختن به درس‌های عمومی، استفاده از چند راهکار ویژه به سهولت می‌تواند در روند آموزشی و یادگیری تاثیر مثبت گذاشته و باعث پیشرفت و افزایش درصد شود. به چندین مورد از این تکنیک‌ها برای درس‌های متفاوت دقت کنید:

  • ادبیات:

  • مطالعه‌ی موضوعی

  • خواندن روزانه 20 – 10 لغت مهم

2.عربی:

  • خواندن روزانه 20 – 10 لغت مهم

  • ترجمه‌ی متن به صورت روزانه

3.دین و زندگی:

  • نوشتن پیام هر آیه در کنار آن

  • حل تست مجموعه‌ای از آیات و روایات

4.زبان انگلیسی:

  • خواندن روزانه 20 – 10 لغتپمهم

  • خواندن روزانه یک reading

  • املا نویسی از لغات

مثلثات(حل تست ) از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد