کارهای مهمِ هفته‌ی آخر تا کنکور

یک هفته مانده به کنکور را چگونه درس بخوانید تا بیشترین بهره را ببرید؟

کارهای مهمِ هفته‌ی آخر تا کنکور

یک هفته مانده به کنکور را چگونه درس بخوانید تا بیشترین بهره را ببرید؟

این مسئله خیلی مهم است! هم به لحاظ جمع‌بندی و تکمیل مطالعات و هم مدیریت ذهن و آرامش!

هفته‌ی پایانی با عنوان هفته‌ی تورق سریع، مختص مرور اجمالی و گذرای مطالب می‌باشد. منابع مطالعاتی، مدت زمان مطالعه‌ی روزانه و روش مطالعه سه نکته‌ی اساسی عملکرد در این هفته هستند.

  • منابع مطالعاتی: کتاب درسی، خلاصه‌نویسی‌ها

  • روش مطالعه: مطالعه‌ی چشمی و گذرای نکات نشان‌دار شده، مهم و کلیدی منابع مذکور و توجه ویژه به فرمول‌ها، جداول، حاشیه‌نویسی‌ها، اشکال و...

  • مدت زمان مطالعه: ساعات مطالعه بایستی مدیریت شود تا خستگی ناشی از ساعات مطالعه‌ی خیلی بالا در روزهای انتهایی هفته را شاهد نباشید. برای این منظور مطالعه‌ی روزانه مابین 12 – 8 ساعت که کاملاً وابسته به توانایی فردی و میزان مطالعه‌ی هفته‌های قبل است توصیه می‌شود.