کنکور 98

دانشگاه علوم پزشکی ایران ترم تابستانه برگزار می‌کند

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ترم تابستانی امسال را با ارائه دروس اختصاصی مقطع علوم پایه پزشکی و دروس عمومی برگزار می‌کند.

دانشگاه علوم پزشکی ایران ترم تابستانه برگزار می‌کند
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ترم تابستانی امسال را با ارائه دروس اختصاصی مقطع علوم پایه پزشکی و دروس عمومی برگزار می کند.

بر اساس آیین نامه ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران سقف انتخاب واحد دانشجویان در ترم تابستانی حداکثر ۶ واحد درسی است.

همچنین صرفاً دانشجویان شاهد و ایثارگری که واجد شرایط شرکت در آزمون جامع علوم پایه شهریور و اسفند ۹۸ هستند، با تایید آموزش دانشگاه مربوطه می توانند تا ۸ واحد انتخاب کنند.
همچنین، حداقل تعداد دانشجو در هر کلاس ۱۰ نفر و حداکثر آن ۴۰ نفر تعیین شده است.

ثبت نام تمام دانشجویان پس از دریافت فرم های مهمانی از دانشگاه های مبدا صورت می گیرد.

از روز پنجم تیرماه ۹۸ نیز برنامه ارائه دروس به تفکیک ساعت و روز و برنامه امتحانات به اطلاع دانشجویان می رسد.

بر اساس تقویم ترم تابستانی ثبت نام اولیه نیز از امروز سوم تیر آغاز شد و تا ۱۳ تیرماه ادامه دارد. ثبت نام نهایی نیز از روز ۱۴ تیر آغاز و تا ۱۸ تیر پایان می یابد.

شروع دوره ترم تابستانه دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز از روز ۲۲ تیر خواهد بود و کلاس ها روز ۲۸ مرداد ماه پایان می یابد.

تاریخ برگزاری امتحانات تابستانی نیز از ۴ تا ۱۲ شهریور ماه است.

متقاضیان ثبت نام در ترم تابستانه دانشگاه علوم پزشکی ایران برای دریافت جزئیات اطلاعات ترم تابستانه به اطلاعیه منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه کنند.

منبع :