دانش آموزان چگونه باید درس بخوانند تا فراموشی به حداقل برسد؟

حقیقت این است که بسیاری از دانش آموزان درست درس خواندن را نمی‌دانند. بسیاری از آن‌ها کلی تلاش می‌کنند و زحمت می‌کشند اما زمان یادآوی مطالب دچار مشکل می‌شوند.

دانش آموزان چگونه باید درس بخوانند تا فراموشی به حداقل برسد؟


حقیقت این است که بسیاری از دانش آموزان درست درس خواندن را نمی دانند. بسیاری از آن ها کلی تلاش می کنند و زحمت می کشند اما زمان یادآوی مطالب دچار مشکل می شوند.

در یک مطالعه خوب و سازگار با کشفیات علمی بهتر است موارد زیر را مد نظر داشته باشیم تا ضمن یادگیری صحیح، فراموشی را به حداقل برسانیم.

 

1- درک معنای مطالب:

مطالبی که فهمیده و استنباط می شود بهتر در حافظه می ماند. لذا باید روی معنا و مفهوم مطالب تمرکز شده و تفکر صورت گیرد.

 

2- درک کل و جزء:دانش آموزان چگونه باید درس بخوانند تا فراموشی به حداقل برسد؟

دانش آموز هر مطلبی را که می خواند ممکن است جزئی از یک کل باشد. لذا مطالبی که زیر مجموعه یک عناوین کلی هستند باید ارتباط ذهنی داده شوند و دانش آموز بتواند بفهمد، مطالبی را که می خواند مربوط به کلیتی است که این بخش مربوط به آن است.

 

3- بازگویی مطالب برای خود:

 مطالبی که از حفظ برای خود بازگو می کنیم ماندگاری بیش تری پیدا می کند.

 

4- تمرین و تکرار:

این شیوه ای است که مطالب حتی اگر برای شخصی بی معنی باشد از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت انتقال پیدا می کند. تمرین و تکرار باید به تدریج و با فاصله های زمانی خاص صورت گیرد.

 

 5- استراحت قبل از یادگیری و بعد از یادگیری:دانش آموزان چگونه باید درس بخوانند تا فراموشی به حداقل برسد؟

تحقیقات نشان داده است که بعد از یک استراحت و خواب آرام انسان مطالب را بهتر یاد می گیرد. هم چنین اگر بعد از یادگیری مطلبی کمی استراحت کنیم یا به خواب برویم یادگیری با دوام تر است.

6- یاد گیری تدریجی:

تحقیقات نشان می دهد که یادگیری باید تدریجی و در زمان های مختلف باشد. سعی در یادگیری مطالب زیاد در وقت کم منجر به فراموش می شود. برخی از دانش آموزان از این که سعی می کنند مطالب انباشته شده را بدون استراحت و در وقت کوتاه بخوانند جز فراموشی چیزی عایدشان نمی شود.

 

7- ایجاد تصویر ذهنی:

از آن جایی که انسان ها خالق تصاویر ذهنی هستند می توانند در دنیای ذهن خود برای مطالب آموخته شده تصاویر ذهنی خلق کنند که خود مبتکر آن هستند.

 

8- ارتباط آموخته ها به هم:

انسان هرمطلبی را که می آموزد می تواند دردنیای آموخته های ذهنی خود مفاهیم و مطالب به آن ها مرتبط سازد.

 

چند نکته ی مهم 


نکته ۱: درسی را که قرار است آن روز به ما آموزش دهند از قبل بخوانیم حتی اگر متوجه چیزی در آن نشویم. با اینکار خواهیم توانست سوالات بهتری سر کلاس بپرسیم و مطلب را بهتر هضم کنیم. و باور کنیم با اینکار از همه در کلاس جلو می افتیم.

نکته 2: یک دفترچه داشته باشیم و نکات مهم را در آن یادداشت کنیم. تحقیقات نشان می دهد که اینکار باعث می شود مطلب بیشتری یاد بگیریم حتی اگر دیگر آن دفترچه را مرور نکنیم.

نکته 3: اگر موادی را می خوانیم که لازم است به مدت طولانی به خاطر بسپاریم، بعد از خواندن همه آنچه که خوانده ایم را بنویسیم. نوشتن باعث می شود دوباره به موضوع فکر کنیم. اگر نمی توانیم با کتاب بسته بنویسیم اشکالی ندارد کتاب را روبه رویمان گذاشته و رونویسی کنیم.

نکته 4: موقع درس خواندن یا کار کردن روی یک تکلیف سعی کنیم طرز فکری شاد داشته باشیم. وقتی شادتر هستیم، باهوش تر و کارآمدتر می شویم.