سوالات کلوز تست ویژه دانش آموزان منحصرا زبان (2)

سوالات کلوز تست ویژه دانش آموزان منحصرا زبان (2) که دانش آموزان می‌توانند استفاده کنند

سوالات کلوز تست ویژه دانش آموزان منحصرا زبان (2)

با سلام

برای مشاهده سوالات کلوز تست  (دوران جمع بندی )به  فایل ضمیمه مراجعه نمایید.

موفق باشید