نمونه سوالات آمادگی برای آزمون 7 تیر - درس علوم - ششم

دانش‌آموزان عزیز ششمی در زیر نمونه سوال‌هایی از درس‌ علوم برای شما آورده شده است. سوال‌ها را به دقت بخوانید و آن‌ها را پاسخ دهید سپس پاسخ خود را با پاسخ تشریحی که در ادامه بعدی برای شما می‌

نمونه سوالات آمادگی برای آزمون 7 تیر - درس علوم - ششم

دانش‌آموزان عزیز ششمی

در زیر نمونه سوال‌هایی از درس‌‌ علوم برای شما آورده شده است. سوال‌ها را به دقت بخوانید و آن ها را پاسخ دهید. سپس پاسخ خود را با پاسخ تشریحی که در ادامه برای شما می‌آوریم مقایسه کنید. مباحث این سوالات منطبق با آزمون 7 تیر است.

موفق باشید

زهرا عسگری - گروه تولید آزمون