کنکور 98

با نفرات برتر امسال کانون آشنا شوید (کنکوری‌ها )

در ادامه لیست دانش آموزان برتر امسال کانون در گروه‌های کنکوری را مشاهده کنید...

با نفرات برتر امسال کانون آشنا شوید (کنکوری‌ها )

در ادامه لیست دانش آموزان برتر امسال کانون در گروه های کنکوری را مشاهده  و دانلود کنید.

با کلیک برروی گروه مورد نظر نام افراد را مشاهده کنید و امکان مشاهده پروفایل شخصی نفرات برتر امسال نیز وجود دارد.


نفرات برتر دوازدهم تجربی

نفرات برتر فارغ التحصیل تجربی


نفرات برتر دوازدهم ریاضی

نفرات برتر فارغ التحصیل ریاضی


نفرات برتر دوازدهم انسانی

نفرات برتر فارغ التحصیل انسانی


نفرات برتر گروه هنر

نفرات برتر زبانویژه نامه نفرات برتر امسال در شهرهای مختلف


ویژه نامه نفرات برتر امسال تجربی ، ریاضی و انسانی را در ادامه مشاهده کنید. 


 فایل با کیفیت را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید


با نفرات برتر امسال کانون آشنا شوید (کنکوری‌ها )


با نفرات برتر امسال کانون آشنا شوید (کنکوری‌ها )
با نفرات برتر امسال کانون آشنا شوید (کنکوری‌ها )


با نفرات برتر امسال کانون آشنا شوید (کنکوری‌ها )
با نفرات برتر امسال کانون آشنا شوید (کنکوری‌ها )با نفرات برتر امسال کانون آشنا شوید (کنکوری‌ها )با نفرات برتر امسال کانون آشنا شوید (کنکوری‌ها )