آزمون‌های تابستان؛ مستقل و پوششی

برنامه‌ی راهبردی تابستان یک ویژگی خاص دارد که مربوط به همین نمودار می‌باشد: آزمون‌های تابستان مستقل و یا پوششی هستند.

آزمون‌های تابستان؛ مستقل و پوششی

تابه‌حال به برنامه‌ی راهبردی و قسمت‌های مختلف آن دقت کرده‌اید؟ یکی از مهم‌ترین قسمت‌ها، نمودار پیشروی مباحث در هر آزمون است که این نمودار مباحث جدید، مباحث مروری و تعداد سوال مطرح شده از هر کدام را مشخص می‌کند. پس می‌توانید ضرورت استفاده از آن را حدس بزنید!

برنامه‌ی راهبردی تابستان یک ویژگی خاص دارد که مربوط به همین نمودار می‌باشد: آزمون‌های تابستان مستقل و یا پوششی هستند.

آزمون‌های مستقل: یعنی در هر آزمون مبحثی جدید خوانده می‌شود و از قسمت مربوط به آزمون قبل سوالی مطرح نمی‌شود. در واقع هر آزمون پیشروی خاص خود را داشته و برگشت به قبل نداریم. این نوع مربوط به درس‌های نگاه به گذشته است که چندین بار در طول سال خوانده‌اید و الان به منظور عدم فراموشی و تکمیل نواقص خوانده می‌شوند، لذا به‌دلیل جلوگیری از خسته‌کننده بودن و درجا زدن به‌صورت مستقل در آزمون‌ها خوانده می‌شوند.

آزمون‌های پوششی: یعنی در هر آزمون مباحث از ابتدا پوشش داده می‌شود تا مطالب چندین بار مرور شده و با تمرین و تکرار، یادگیری افزایش یابد. این قسمت مربوط به درس‌های نگاه به آینده است که برای اولین‌بار در تابستان خوانده می‌شوند. ضرورت تکرار برای تعمیق یادگیری در این زمینه به چشم می‌خورد، به همین دلیل برنامه‌ی آزمون‌ها به سبکی چیده شده است تا دانش‌آموز در تمام آزمون‌ها با بازگشت به قبل مباحث را مرور کند تا به یادگیری و تسلط کافی برسد.