کنکور 98

آماده‌باش برای نهمی‌ها

انتخاب‌رشته مسیر تحصیلی هر دانش‌آموزی را تعیین می‌کند، ولی اینکه در این مسیر دانش‌آموز در کجا قرار خواهدگرفت و چگونه به انتهای مسیر خواهد رسید به خودِ فرد بستگی دارد.

آماده‌باش برای نهمی‌ها

انتخاب‌رشته مسیر تحصیلی هر دانش‌آموزی را تعیین می‌کند، ولی اینکه در این مسیر دانش‌آموز در کجا قرار خواهدگرفت و چگونه به انتهای مسیر خواهد رسید به خودِ فرد بستگی دارد.

حضور در کلاس‌های سال دهم در کنار حس شیرینی که دارد، نیازمند داشتن آمادگی به لحاظ تخصصی شدن و مفهومی شدن درس‌ها می‌باشد. اگر دانش‌آموز این حس شیرین را توام با حس موفقیت، از آن خود کند بی‌شک تا پایان سال سربلند خواهد بود.

تابستان بهترین فرصت برای کسب آمادگی است. لذا حتماً کتاب‌های دروس اختصاصی و اصلی رشته‌ی خود را تهیه کنید و سعی کنید با یک برنامه‌ی منظم و منسجم آن‌ها را پیش‌خوانی کنید. این پیش‌خوانی سبب آشنایی با مفاهیم خواهد شد که در طول سال یادگیری درس را در کلاس درس تسهیل می‌بخشد.

درس‌هایی مثل زیست، ریاضی و فیزیک از جمله دروسی هستند که باید در اولویت قرار بگیرند. چند راه‌کار مهم و کلیدی:

  • شرکت در کلاس تقویتی

  • استفاده از کتاب پرتکرار

  • شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای

  • جمع‌بندی مباحث در انتهای تابستان