تابستان برای هفتمی‌ها

پایه‌ی هفتم را به عنوان اولین پایه‌ی مقطع تحصیلی متوسطه‌ی اول باید شروع راهی دانست که انتهایش کاملاً وابسته به عملکرد همین دوران باشد.

تابستان برای هفتمی‌ها

پایه‌ی هفتم را به عنوان اولین پایه‌ی مقطع تحصیلی متوسطه‌ی اول باید شروع راهی دانست که انتهایش کاملاً وابسته به عملکرد همین دوران باشد. شروع مقتدرانه قطعاً پایانی دلچسب خواهد داشت. اصلی‌ترین مسائلی که دانش‌آموز در بدو ورود به این مقطع با آن روبه‌رو است عبارتند از:

  • تغییر نظام ارزشیابی کیفی به ارزشیابی نمره‌ای (کمی)

  • تعدد دبیران

  • افزایش تعداد و عمق دروس

  • اضافه شدن دروس جدید مثل عربی و زبان انگلیسی

  • و...

شروع زودهنگام و تصمیم‌گیری اصولی، مواجهه با این موارد را تسهیل می‌بخشد. تابستان پیشِ‌رو برای دانش‌آموزان ششمی که از مهر در کلاس هفتم حضور خواهند داشت بسیار مهم است و باید از آن به نحو احسن استفاده کنند.

درس خواندن در تابستان یک راه‌حل مناسب است. مرور و تکمیل یادگیری درس‌های سال ششم زمینه‌ساز یادگیری بهتر درس‌های هفتم خواهد شد و از طرفی پیش‌خوانی درس‌های هفتم یادگیری در طول سال را آسان‌تر کرده و باعث تعمیق یادگیری خواهد شد.

مطالعه‌ی درس‌ها به تنهایی کافی نیست، زیرا شما بعد از خواندن هیچ معیاری برای محک زدن میزان یادگیری و حتی اطمینان از یاد گرفتن درس‌ها ندارید. ولی شرکت در آزمون‌ها این معیار را به شما می‌دهد تا به کمک کارنامه‌های خود بتوانید میزان یادگیری خود را بسنجید.

این تابستان پایه‌های همان شروع مقتدرانه است که پایانش موفقیت خواهد بود.