پرتکرارها در تابستان به کار شما می‌آیند

یک تعریف کلی از کتاب‌های پرتکرار که شاید همگی با آن آشنا باشیم این است که این کتاب‌ها مجموعه‌ای از سوالات امتحانی است که تشریحی بوده و پاسخنامه دارند.

پرتکرارها در تابستان به کار شما می‌آیند

یک تعریف کلی از کتاب‌های پرتکرار که شاید همگی با آن آشنا باشیم این است که این کتاب‌ها مجموعه‌ای از سوالات امتحانی است که تشریحی بوده و پاسخنامه دارند. این سه ویژگی کلیدی انتخاب این کتاب به عنوان منبع مطالعاتی در بازه‌های زمانی مختلف را به یک تصمیم درست تبدیل می‌کند. به نظر شما این کتاب در فصل تابستان می‌تواند منبع مطالعاتی مناسبی باشد؟ جواب قطعاً مثبت است.

یک بُعد برنامه‌ی تابستان مطالعه و پیش‌خوانی درس‌های نگاه به آینده است. مبحث‌های جدید نگاه به آینده باید مسیر صحیح مطالعه را طی کنند تا راندمان یادگیری افزایش یافته و به عبارت ساده‌تر آن‌چه را در تابستان خوانده‌ایم یاد بگیریم.

دومین ایستگاه در مسیر صحیح مطالعه را شاید بتوان مهم‌ترینِ آن‌ها دانست: تثبیت

باید آن‌چه خوانده شده و آموخته شده در حافظه‌ی بلندمدت حفظ شود. برای این امر حل سوال تشریحی بعد از مطالعه‌ی کتاب درسی یک اقدام ضروری است. ابزار مناسب برای این کار نیز همان کتاب سوالات پرتکرار امتحانی است. چرا که دانش‌آموز در قدم اول بعد از آشنایی با مفاهیم، سوالات استاندارد امتحانی حل کرده و علاوه بر آشنایی با نحوه‌ی طرح سوال و تیپ سوالات می‌تواند قسمت‌های مهم و نکات آموزشی هر مبحث را هم بشناسد.