کنکور 98

چگونه با سؤالات در جلسه‌ی کنکور مواجه شویم؟

تنظیم وقت داشته باشید و هردرس را در زمان خود و حتی کمتر پاسخ دهید که همزمان زمان نقصانی را هم اجرا کرده باشید.

چگونه با سؤالات در جلسه‌ی کنکور مواجه شویم؟

در آزمون‌ها یا کنکور سه نوع برخورد متفاوت نسبت به سوالات داریم:

1.سوال را بلدیم و درست جواب می‌دهیم.

۲.سوال را بلدیم اما چون وقت زیادی می‌برد یا به دلیل استرس نکته‌ای از آن را فراموش کرده‌ایم و سفید می‌گذاریم.

۳.سوال را غلط جواب می‌دهیم.

دسته‌ی دوم و سوم یعنی سوالات غلط و نزده دلایلی می‌تواند داشته باشد که یا مربوط به قبل از جلسه است، یعنی یادگیری یا تسلط یا مرور درس مشکل داشته است که دلیل این مشکل را باید پیدا کنید و آن را حل کنید و یا مربوط به حین جلسه است که برای این که بی‌دقتی و غلط‌ها کم شود باید کارهای زیر را انجام دهید:

تنظیم وقت داشته باشید و هردرس را در زمان خود و حتی کمتر پاسخ دهید که همزمان زمان نقصانی را هم اجرا کرده باشید.

آرامش داشته باشید و بدانید که قرار نیست تمام درس‌ها را ۱۰۰ درصد پاسخ بدهید، پس وقت کم نمی‌آورید و غلط‌ها هم کمتر می‌شود.

بی دقتی در جلسه‌ی آزمون سه نوع است:

۱.بی‌دقتی در خواندن: متن سوال را بی‌دقت خوانده است. (نه این که سوال را کاملا اشتباه پاسخ داده باشد و فکر کند درست است.)

2. بی‌دقتی در نوشتن: حل سوال را نامرتب نوشته و باعث بی‌دقتی شده است.

۳.بی‌دقتی در انتقال: در پاسخ‌برگ گزینه را اشتباه وارد کرده است.

 پس بسیاری از دلایلی که ما به عنوان بی‌دقتی آن‌ها را مطرح می‌کنیم اصلا بی‌دقتی نیستند و یادگیری ناقص هستند. باید دلایل بی‌دقتی و یادگیری‌های ناقص مشخص شود و در آزمون‌های آزمایشی حل شود که به جلسه‌ی کنکور نرسد. دانش‌آموزی که مسلط نیست بی‌دقتی می‌کند و دچار اضطراب می‌شود و وقت هم کم می‌آورد. پس راه‌حل تمام مشکلات تسلط بر مباحث است که با تکرار و تمرین حاصل می‌شود.