قهرمان فصل آخر: توحید گلوانی، رتبه‌ی 669 تجربی

در فصل بهار همان طور که می‌دانید، سه آزمون جمع‌بندی در فروردین داشتیم و آزمون‌های مبحثی از مباحث نیم‌سال دوم هم که برگزار می‌شد.

قهرمان فصل آخر: توحید گلوانی، رتبه‌ی 669 تجربی

توحید گلوانی، رتبه‌ی ۶۶۹ سال ۹۷، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز از خوی

تا روز کنکور پیشرفت کردم

در فصل بهار همان طور که می‌دانید، سه آزمون جمع‌بندی در فروردین داشتیم و آزمون‌های مبحثی از مباحث نیم‌سال دوم هم که برگزار می‌شد. 

آزمون‌های جامع برای من خوب بود و امیدوارم کرد. تا دو هفته مانده به کنکور، ساعت مطالعه‌ام دو ساعت افزایش پیدا کرد. عده‌ای هم وقتی به نتیجه‌ی مطلوب خود نمی‌رسند، فکر می‌کنند همه‌چیز برایشان تمام شده و خیلی زود تصمیم می‌گیرند که به کنکور سال بعد فکر کنند. در حالی که ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. سه ماه بعد از عید هنوز هم می‌توان به پیشرفت‌های چشمگیر دست یافت. گاهی حتی گروهی که امیدوار به نتیجه‌ی خوب هستند، در این چند ماه آخر هیجان کنکور نمی‌گذارد تمرکزشان را حفظ کنند و گاهی تصور می‌کنند یک اشتباه کوچک می‌تواند ماحصل این همه تلاش را بر باد دهد. اشتباه دیگر این است که برخی در این فرصت‌های باقی‌مانده به‌جای تمرکز بر زمان حال، برای بعد از کنکور برنامه‌ریزی می‌کنند. تا لحظه‌ی آخر فقط باید بر کار همان روز متمرکز شد. بر چیزی که تأکید دارم، خودم هم اجرایش کرده‌ام. در آزمون‌های سه‌روز‌یک‌باری که می‌دادم تمرکزم روی تحلیل آزمون بود. اشکالاتم را پیدا می‌کردم و روی آن‌ها کار می‌کردم.

قبل از دوران جمع‌بندی میانگین‌ترازم حدود ۶۸۰۰ بود؛ اما در اولین آزمون جمع‌بندی خرداد افت عجیبی داشتم و ترازم ۶۴۰۰ شد. با این حال ناامید نشدم و می‌دانستم که چون هنوز جمع‌بندی را کامل نکرده‌ام، این تراز نمی‌تواند تراز واقعی‌ام باشد. هدف‌گذاری کرده بودم که هر آزمون نسبت به آزمون قبل پیشرفت داشته باشم. آزمون دوم ترازم ۶۷۰۰ شد و آزمون سوم به ۶۹۰۰ رسید. آزمون چهارم که همان کنکور بود. من تا روز کنکور پیشرفت کردم. برای نمونه، در طول سال میانگین نمره‌ام در زیست حدود ۶۰ بود. آخرین آزمون کانون به حدود ۷۰ رسید و در کنکور هم نمره‌ام ۷۸ شد. در ریاضی میانگین‌نمره‌ام ۵۰ بود و در کنکور به ۶۶ رسید. سؤالات شیمی سخت بود و در آزمون‌ها نمره‌ام ۴۵ می‌شد. این موضوع نگرانم کرده بود؛‌ اما در کنکور ۶۴درصد جواب دادم. تقریباً در همه‌ی درس‌ها پیشرفت داشتم و دانش‌آموزان بدانند که می‌توانند این نمره‌ها را در کنکور افزایش دهند.

قهرمان فصل آخر: توحید گلوانی، رتبه‌ی ۶۶۹ تجربی