نقش اولیا در روزهای باقیمانده تا کنکور

با رسیدن به روزهای پایانی و نزدیک شدن به کنکور سراسری نقش اولیا پررنگ‌تر از گذشته می‌باشد.

نقش اولیا در روزهای باقیمانده تا کنکور

با رسیدن به روزهای پایانی و نزدیک شدن به کنکور سراسری نقش اولیا پررنگ‌تر از گذشته می‌باشد. در این روزهای پایانی دانش‌آموزان سرشار از استرس هستند و این استرس به اشکال و شدت مختلف بروز می‌کند. دانش‌آموزان ممکن است در این هفته‌های پایانی پرخاشگر شده و نسبت به کوچکترین ناهماهنگی و ناملایمتی‌ها در خانه واکنش تندی از خود نشان دهند. در برخی از دانش‌آموزان استرس به صورت بی‌اشتهایی و بی‌خوابی و یا حتی به صورت یک بیماری مانند سردرد بروز می‌کند. همچنین گروهی از دانش‌آموزان برای فرار از استرس، از درس رویگردان شده و با مشغول کردن خود به کارهای دیگر خود را آسوده خاطر نشان می‌دهند.

مقایسه‌های بی‌جا، سرزنش دانش‌آموزان برای از دست‌دادن زمان‌های گذشته، بی‌اعتنائی و تنها گذاشتن آن‌ها در این روزهای حساس، توجه بیش از اندازه به نتایج  و ... نمونه هایی از رفتارهای نادرست والدین در این روزهای انتهایی است که باعث دمیدن در آتش نگرانی دانش‌آموزان می‌شود.

اولیا گرامی این روزها در مقابل عملکرد دانش‌آموزان با سعه‌صدر بیشتری رفتار نمایید و سعی کنید بیش از هر زمان دیگری آرامش را بر فضای خانه حاکم کنید. فرزندان خود را باور داشته باشد و به آن‌ها روحیه و امید دهید. بجای تمرکز و برجسته کردن نتیجه بر تلاششان ارج بگذارید. فارغ از هرنتیجه‌ای فرزندانتان رو دوست بدارید و به آن‌ها عشق بورزید.