خودمدیریتی، ابزاری که در روز کنکور نیاز داشتم (خاطرات کنکور)

دانش‌آموز کنکوری که باشی، فارغ از نتیجه‌ای که می‌گیری، برای اینکه بتوانی از دانش خود حداکثر استفاده را بکنی، به آرامش و خودمدیریتی نیاز داری.

خودمدیریتی، ابزاری که در روز کنکور نیاز داشتم (خاطرات کنکور)

دانش‌آموز کنکوری که باشی، فارغ از نتیجه‌ای که می‌گیری، برای اینکه بتوانی از دانش خود حداکثر استفاده را بکنی، به آرامش و خودمدیریتی نیاز داری. راستش آن روزها من هم دانش‌آموز کانونی بودم. ده‌ها بار مجلات آزمون را خوانده بودم و تجربیات بچه‌های بزرگ‌تر از خودم را بررسی کرده بودم.

هفته‌ی قبل از کنکور، ساعاتی را به فکرکردن گذراندم. به این فکر کردم تا جایی که امکان داشته، تلاش کرده‌ام و باید احساساتم را در جلسه‌ی کنکور مدیریت کنم. برای هر درس به‌طور شفاف تصمیم گرفتم که به چه مباحثی پاسخ بدهم. جدول زمان‌های نقصانی را حفظ کردم و حتی تصمیم گرفتم چه خوراکی‌هایی را با خودم به جلسه ببرم. با خودم قرار گذاشتم به نتیجه و آینده‌ام، بعد از جلسه فکر کنم.

خلوت‌کردنِ با خودم باعث شد در جلسه به آرامشی که نیاز داشتم، برسم.