هفته‌ی پایانی!

مهم‌ترین استراتژی برای گام آخر فعالیت‌های پروسه‌محور، تمرکز بر داشته‌هاست. وقتی فاصله‌ی چندانی با گام آخر ندارید، انتخاب‌های زیادی نیز برای ترسیم مرحله‌ی پایانی ندارید.

هفته‌ی پایانی!

مهم‌ترین استراتژی برای گام آخر فعالیت‌های پروسه‌محور، تمرکز بر داشته‌هاست. وقتی فاصله‌ی چندانی با گام آخر ندارید، انتخاب‌های زیادی نیز برای ترسیم مرحله‌ی پایانی ندارید. حسرت‌ِ ازدست‌رفته‌ها یا امید به داشته‌ها: کدام نقش مؤثرتری در مرحله‌ی آخر دارد؟

داشته‌های شما در این مقطع زمانی، حجم مشخصی از مباحث مطالعه‌شده است که در ۴۵ روز گذشته در حال جمع‌بندی آن‌ها بوده‌اید. به اضافه‌ی این، داشته‌ی بالقوه‌ی دیگری هم دارید که زمان یک‌هفته‌ایِ پیش روست و فرصتی ایدئال است برای تورق سریع مطالب قبلی و تمرین مهارت‌های آزمون.

در هفته‌ی پایانی، علاوه بر مرور مطالب و مهارت‌ها، فرصت خوبی برای مرور تلاش‌هایتان دارید. فصل‌به‌فصل سال تحصیلی گذشته‌ی شما با فعالیت‌هایی پر شده که شاید همیشه رضایت‌بخش نبوده، ولی همیشه در جهت خلق یک هدف بزرگ بوده است. حالا بیش از هر زمانی به این هدف نزدیک‌ترید. آرامشی که در این روز‌های پراهمیت به آن نیاز دارید، از مرور لحظه‌های موفقیت‌آمیز سال گذشته حاصل خواهد شد. در شهریورماه امسال و در لحظه‌ی دریافت نتیجه‌ی نهایی آزمون سراسری، لبخندی سرشار از رضایت برایتان آرزو می‌کنم.