کنکور 98

هفته‌ی آخر؛ آرامش و تورق سریع

بعد از این همه تلاش، مهم این است که بهترین نتیجه‌ی ممکن را از تلاش خود بگیرید و بهترین نتیجه فقط در سایه‌ی آرامش حاصل می‌شود.

هفته‌ی آخر؛ آرامش و تورق سریع

در هفته‌ی پایانی، داشتن آرامش و روحیه اهمیت بیشتری نسبت به مطالعه دارد. بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای در روزهای نزدیک به مسابقه‌ی اصلی، با کمک روان‌شناسان سعی می‌کنند روحیه‌شان را تقویت کنند. شما هم این روز‌ها را با گفت‌وگو با کسانی که به شما آرامش و روحیه می‌دهند، سپری کنید.

بعد از این‌ همه تلاش، مهم این است که بهترین نتیجه‌ی ممکن را از تلاش خود بگیرید و بهترین نتیجه فقط در سایه‌ی آرامش حاصل می‌شود.

رعایت نکات زیر باعث می‌شود در هفته‌ی پایانی آرامش بیشتری داشته باشید:

۱. به خدا توکل کنید و او را بسیار یاد کنید؛ چراکه «الا بذکر الله تطمئن القلوب».

۲. با کسانی گفت‌وگو کنید که به شما احساس آرامش می‌دهند. در این یک هفته از گفت‌وگو با هر کسی که احساس خوب در شما ایجاد نمی‌کند دوری کنید.

۳. افکار مثبت را در ذهن خودتان مرور کنید و چنانچه افکار منفی به سراغتان آمد، فوراً آن‌ها را از خود دور کنید.

۴. تورق سریع بهترین روش برای هفته‌ی آخر است. آن را انجام دهید. مطلب جدید نخوانید. فقط نکات مهم را مرور کنید.

۵. آزمون‌های پایانی کانون و کنکورهای ۹۷ را دوباره مرور کنید.

۶. این را بدانید که همه‌ی رقبای شما درس نخوانده دارند. از اینکه بر قسمت‌هایی مسلط نیستید، نگران نباشید. در کنکور با آرامش، سؤالات آن مباحث را حذف کنید.

۷. روش زمان‌های نقصانی و ضربدر و منها را تمرین کنید.

۸. روز قبل از کنکور برنامه‌ی تفریحی با خانواده ترتیب دهید و شب زود بخوابید.