برای شما روزی چون بقیه‌ی روزها

به‌یادآوردن نقاط ضعف احتمالی فقط تمرکز حواستان را به هم می‌ریزد.

برای شما روزی چون بقیه‌ی روزها

به‌یادآوردن نقاط ضعف احتمالی فقط تمرکز‌ حواستان را به هم می‌ریزد. از هر وسوسه‌ای که تمرکز ذهنی شما را به نقاط ضعف سوق می‌دهد، بپرهیزید. تمرکزتان را فقط روی نقاط قوت خود بگذارید.

خودباوری یکی از عوامل مهم آرامش و تمرکز حواس در جلسه‌ی کنکور است و این یعنی خودتان را بیش از هر کس دیگری دوست داشته باشید. مهم این است که به‌قول سعدی به‌قدر وسع تلاش کرده‌اید و زحمت کشیده‌اید و حالا وقتِ خوبِ برداشت محصول است. بکوشید تا از این فرصت بزرگ، بیشترین لذت ممکن را ببرید. در کنکور، جزئیات، تعیین‌کننده‌اند‌. برای حضور موفق در جلسه‌ی کنکور برنامه‌ریزی کنید. اینکه چه لباسی می‌پوشید و چه وسایلی با خود به جلسه‌ی کنکور می‌برید، همه و همه، باید از قبل، برنامه‌ریزی شده باشد. صبح روز کنکور وقت مناسبی برای تست تنگی یا گشادی لباس و کفش نیست. سعی کنید از هر حیث، چه ظاهر و چه باطن، با تمرکز حواس کامل، آراسته و آسوده در جلسه‌ی کنکور حاضر باشید. روز کنکور، به‌ویژه برای شما که حداقل ۲۰ تا ۲۵ آزمون را پشت سر گذاشته‌اید، روزی چون بقیه‌ی روزهاست.