کنکور 98

در جلسه‌ی کنکور بهترین خودتان باشید

در این روزها به چه موضوعاتی می‌اندیشید؟ طبیعی است که در لحظه‌هایی، ذهنتان شما را به روزهایی که پشت سر گذاشته‌اید، می‌برد.

در جلسه‌ی کنکور بهترین خودتان باشید

در این روزها به چه موضوعاتی می‌اندیشید؟ طبیعی است که در لحظه‌هایی، ذهنتان شما را به روزهایی که پشت سر گذاشته‌اید، می‌برد. لحظه‌هایی از یک سال اخیر یا سال‌های گذشته‌ی تحصیلی‌تان را به خاطر می‌آورید. ممکن است به خانواده و پدر و مادرتان فکر کنید که پابه‌پای شما در این سال‌ها تلاش کرده‌اند. شاید هم به نمره‌های خوب و ذوق‌زدگی‌های بعد از آزمون و هیجان انتظار دریافت کارنامه می‌اندیشید.

همه‌ی این فکرکردن‌ها در این روزها حال شما را خوب می‌کند. شما زحمت بسیاری کشیده‌اید. تلاش کرده‌اید و در این روزهای پایانی محکم و استوار به تلاشتان ادامه می‌دهید.

فقط یادتان باشد هرچقدر اندیشه‌تان گرایش به نقاط قوت‌تان داشته باشد، آرامش شما در این روزها بیشتر خواهد بود. ما  بهترین‌ها را برایتان آرزو می‌کنیم. امیدوارم در جلسه‌ی کنکور بهترین خودتان باشید.