دوران جمع بندی ویژه کنکور هنرستان 98

نیاز یک هنرجوی کنکوری علاوه بر منابع و مطالعه با برنامه منظم، گرفتن نتیجه از عملکرد خود می‌باشد بر این اساس در دوران جمع بندی علاوه بر3 آزمون مطابق کنکور 10 آزمون هماهنگ در نظر گرفتیم

دوران جمع بندی ویژه کنکور هنرستان 98

هنرستانی ها به دوران جمع بندی پیوستند !!!

با توجه به این که امسال در 9 رشته هنرستان کنکور برگزار می‌گردد، برنامه دقیق و کاملی را در سرتاسر کشور برای اولین کنکور نظام 3-3-6 هنرجویان هنرستان آماده کرده‌ایم. بر همین اساس دوران جمع بندی را به آزمون های مطابق کنکور اضافه کرده تا مطالعه هنرجویان دارای ریتم و آهنگ منظمی شود و علاوه بر آن هنرجویان تعداد آزمون های بیشتری را تجربه کنند تا خلاء پیش آمده از تاخیر اعلام زمان کنکور جبران گردد.

 نیاز یک هنرجوی کنکوری علاوه بر منابع و مطالعه با برنامه منظم، گرفتن نتیجه از عملکرد خود می باشد بر این اساس در دوران جمع بندی علاوه بر3 آزمون مطابق کنکور 10 آزمون هماهنگ نیز برای داوطلبان در نظر گرفته ایم تا از روند مطالعه خود مطلع شوند و در صورت نیاز اصلاحات را انجام دهند.

مزایای دوران جمع بندی به روش 3 روز یک بار:

  • شرکت در 3 آزمون مطابق کنکور

  • (7 تیر- 21 تیر - 4 مرداد)

  • شرکت در 10 آزمون هماهنگ

  • دوره دروس دهم، یازدهم و دوازدهم

  • ریتم و آهنگ مطالعاتی منظم

  • آشنایی با نحوه مطالعه تستی

  • شبیه‌سازی جلسه کنکور

  • مدیریت زمان و کاهش استرس


دوران جمع بندی ویژه کنکور هنرستان 98


فایل با کیفیت را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.


دوران جمع بندی ویژه کنکور هنرستان 98


دوران جمع بندی ویژه کنکور هنرستان 98