تحلیل آزمون سنجش ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان

تحلیل آزمون امروز (پنج شنبه )سنجش هوش و استعداد پایه هفتم

تحلیل آزمون سنجش ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان

آزمون سنجش ورودی پایه هفتم  مدارس استعدادهای درخشان با رویکردی متفاوت نسبت به آزمون سال گذشته برگزار گردید.

آزمون امروز شامل دو دفترچه به شرح زیر است:
الف) دفترچه شماره 1 مشتمل بر 60 سوال با مدت زمان پاسخگویی 60 دقیقه  در قالب سه بخش( هر بخش شامل 20 سوال تستی)  

بخش اول دفترچه‌ی شماره‌ی  1 شامل سوالات هوش کلامی است که خود شامل شش بخش زیر است:

1)کامل کردن جمله(2 سوال)

 2)تشابه روابط بین کلمات (3 سوال)

3)قرابت معنایی(1 سوال)

4)مرتب کردن جملات یک متن(4 سوال)

5)نتیجه گیری منطقی از متن(4 سوال)

6)درک مطلب (6 سوال)

سوالات بخش دوم شامل چهار قسمت زیر می‌شود:

1)مسئله ی عددی(13 سوال)

2)استدلال منطقی(4سوال)

3)شمارشی (ترکیبی با ادبیات)(2سوال)

4)واژه یابی(1 سوال)

سوالات بخش سوم دفترچه‌ی شماره‌ی  1   شامل  سوالات هوش غیرکلامی(تصویری) است.


 ب)دفترچه‌ی شماره‌ی 2 مشتمل بر 40 سوال با مدت زمان پاسخگویی 20 دقیقه در قالب یک بخش جهت سنجش و ارزیابی سرعت و دقت دانش‌اموز طراحی گردیده است.

سوالات آزمون سال گذشته ورودی مدارس استعدادهای درخشان پایه هفتم  شامل دو بخش تشریحی و تستی بود که بخش تستی آن را 60 سوال هوش تصویری تشکیل می‌داد ولی آزمون امروزشامل 100 سوال چهار گزینه ای می‌باشد که تنها 20 درصد سوالات آن را سوالات هوش تصویری با سطحی کاملا بالاتر از سوالات آزمون سال گذشته تشکیل می دهد.به همین جهت اگر چه آزمون امروز تفاوت زیادی با آزمون سال گذشته دارد اما سطح مناسب سوالات این آزمون در حیطه های مختلف هوش کلامی و غیر کلامی  نوید سنجشی منطقی جهت غربال گری دانش‌اموزان برای ورود به مدارس استعدادهای درخشان را می‌دهد.

چالشی ترین مسئله ای که دانش‌اموزان با آزمون امروز مواجه بودند مسئله کمبود وقت آزمون بود.اگرچه به نظر میرسد  زمان 80 دقیقه برای پاسخگویی به 100 سوال این آزمون کافی نباشد اما فراموش نکنیم که شرایط برای تمام دانش‌اموزان یکسان بوده است.

قطعا شرکت در آزمون‌های برنامه ای بالاترین آمادگی را به دانش‌اموز جهت افزایش سرعت پاسخگویی و استفاده از تکنیک‌های زمان نقصانی می‌دهد.