سوالات گرامر ویژه دانش آموزان منحصرا زبان (2)

سوالات گرامر ویژه دانش آموزان منحصرا زبان که دانش آموزان در دوران جمع بندی می‌توانند استفاده کنند

سوالات گرامر ویژه دانش آموزان منحصرا زبان (2)

با سلام

برای مشاهده سوالات گرامر  (دوران جمع بندی )به  فایل ضمیمه مراجعه نمایید.

موفق باشید