اهمیت اجرای برنامه ویژه یازدهمی ها

آماده شوید همراه با کنکوریهای امسال کنکور98 را بزنید

اهمیت اجرای برنامه ویژه یازدهمی ها

1- آماده شوید همراه با کنکوریهای 98 کنکور بدهید

اگردر کنکور امسال شرکت کنید چند از ده های خود را چگونه پیش بینی میکنید؟

با اطلاعاتی که دارید پاسخ به سوالات دهم و یازدهم در کنکور 98، مقدمه ای برای شروع با نگرشی کنکوری است.

آزمون های سه روز یکبار برنامه ویژه یازدهمی ها کمک میکند برای زدن کنکور 98 آماده شوید.

2-شفاف سازی

شاید بهتر باشد با این سوال شروع کنیم که واقعا چقدر بر مباحث دهم و یازدهم تسلط دارم ؟

با اجرای این برنامه میزان کیفیت و کمیت مطالعه تشریحی شما در آزمونهای تستی تجلی می یابد سطح واقعی خودتون را در امتحان های تشریحی  یازدهم که به تازگی پشت سر گذاشته اید، متوجه میشوید از طرفی بسیاری از دانش اموزان تصور می کنند که مطالب دهم که دو سال پیش مطالعه کرده اند را به طور  کامل فراموش کرده اند اما برخی از سئوالات دهم را هم پاسخ صحیح خواهید  داد و به قدرت حافظه بلند مدت  خود ایمان می آورید. البته بین این آزمونها شما فرصت دارید مباحثی را که در آزمون چالش داشتید را مورد توجه و مطالعه قرار دهید

3-رقابت با خود 

هر سال جمعبندی درپایان سال انجام میشد اما امسال جمعبندی دروس پایه را در ابتدای سال هم داریم. بهترین نوع رقابت، رقابت با خود است که یکی از ویژگی های بارز برنامه راهبردی آزمون های کانون یعنی همان سکوهای مقایسه به خوبی به این ویژگی اشاره دارد. برنامه ویژه یازدهمی ها علاوه بر اینکه چندین سکو مقایسه سنجشی را به برنامه شما اضافه می کند و بازخوردهای بیشتری به شما می دهد به روند برنامه ریزی شما در آینده کمک خواهد کرد

4- آزمون + کارنامه + فرم خود ارزیابی 

کارنامه به عنوان آینه عملکرد شما در یک نگاه است که آزمون های سه روز یکبار در این برنامه همراه با کارنامه ای است که در چندین آیتم وضعیت شما را مشخص می کند. با این کارنامه می توانید به عملکرد گذشته خود نگاه کنید و برای آینده خود تصمیم گیری کنید و سعی کنید نقاط قوت . ضعف را شناسایی کنید.

پس از شناسایی  نقاط ضعف و قوت مطالبی که نیاز به توجه دارند همراه با درصد آن در فرم خود ارزیابی یادداشت کنید و با پشتیبان و مشاور خود برای بهبود وضعیت مشورت کنید.