قهرمان فصل آخر: میثاق اسفندیاری، رتبه‌ی 562 تجربی

میثاق اسفندیاری، رتبه‌ی 562 تجربی منطقه‌ی 1 در سال 96، دانشجوی دندان‌پزشکی دانشگاه جندی‌شاپور اهواز از پیشرفت خود در فصل بهار می‌گوید.

قهرمان فصل آخر:  میثاق اسفندیاری، رتبه‌ی 562 تجربی

میثاق اسفندیاری، رتبه‌ی ۵۶۲ تجربی منطقه‌ی ۱ در سال ۹۶، دانشجوی دندان‌پزشکی دانشگاه جندی‌شاپور اهواز از پیشرفت خود در فصل بهار می‌گوید.


اسفندماه، اولین بار بود که ترازم بالای ۷۰۰۰ شد و امیدوارم کرد. بعد از آن باز هم رشد تراز داشتم و به ۷۵۰۰ رسیدم. بهار تلاش مضاعفی می‌طلبد. هر کاری که طولانی می‌شود، طبعاً خستگی را به همراه دارد؛ اما وقتی هدف داشته باشیم این خستگی‌ها را هم پشت سر می‌گذاریم. یادم می‌آید عروسی برادرم بود؛ اما به آن‌ها گفتم اگر شرکت نکردم ناراحت نشوند. آن‌ها هم مراسم را به شهریور منتقل کردند. شب‌ عروسی برادرم نتیجه‌ی کنکور آمد.  متأسفانه در اولین آزمون جامع خردادماه افت عجیبی داشتم و ۶۷۰۰ شدم و امیدم را از دست داده بودم. آزمون بعدی ترازم ۷۰۰۰ شدم و دوباره ۶۸۰۰ شدم. با خودم فکر کردم حالا باید چه‌‌کار کنم. یک ماه فرصت داشتم و فکر کردم که پربازده‌ترین کار چه می‌تواند باشد. از آزمون‌های سه‌روز‌یک‌بار استفاده کردم و با تحلیل آزمون و اصلاح اشتباهاتم، نتیجه‌ی خیلی خوبی گرفتم. کسانی که برنج‌کاری می‌کنند تا وقتی سر زمین هستند، در دلِ کارند و جاهای خالی را نمی‌بینند. وقتی از بالا به زمین نگاه می‌کنند متوجه می‌شوند یه جاهایی از زمین، سفید مانده است و چیزی کاشته نشده. آزمون‌های جمع‌بندی هم نوعی نگاه از بالا به مسئله است که باعث می‌شود نقص‌ها را ببینیم.

در هفته‌ی آخر، خیلی با خودم حرف می‌زدم و سعی می‌کردم شرایط بحرانی را مدیریت کنم. با خودم حرف می‌زدم که شب آخر کنکور را به‌خوبی پشت سر بگذارم. هفته‌ی آخر، روشم تورق سریع بود. شب کنکور تا ساعت ۱۰:۳۰ شب خلاصه‌نویسی‌های زیست را خواندم. نیم‌ساعت فردا را برای خودم تصویرسازی کردم و روز کنکور را یک بار مرور کردم و جزئیات را هم در نظر گرفتم. دقت در پیش‌بینی جزئیات، ذهن را آرام می‌کند و سپس با خیال راحت خوابم برد.

قهرمان فصل آخر:  میثاق اسفندیاری، رتبه‌ی ۵۶۲ تجربی