کنکور 98

گفت‌وگو با فاطمه عسگری، دوازدهم ریاضی از اصفهان با تراز 7940

از سال 96 که کلاس یازدهم بودم به کانون آمدم و دو سال است که آزمون می‌دهم.

گفت‌وگو با فاطمه عسگری، دوازدهم ریاضی از اصفهان با تراز 7940

گفت‌وگو با فاطمه عسگری، دانش‌آموز دوازدهم ریاضی از اصفهان با میانگین تراز 7940

نسبت به آزمون‌های کانون پیوستگی داشتم


از چه سالی به کانون آمدی؟

از سال 96 که کلاس یازدهم بودم به کانون آمدم و دو سال است که آزمون می‌دهم.


دلیل حضور مداوم شما از سال‌ یازدهم در آزمون‌های برنامه‌ای چه بود؟

همیشه دوست داشتم نسبت به آزمون‌های کانون پیوستگی داشته باشم و طبق برنامه پیش بروم. دلم می‌خواست جایگاه خود را در میان دانش‌آموزان دیگر بسنجم.

فاطمه عسگری، دوازدهم ریاضی از اصفهان با تراز 7940


دلیل پیشرفت تو چه بوده است؟

من از تراز 7600 شروع کردم. طبق راهنماییِ مشاورم و با استفاده از کتاب‌های سطح بالا مثل کتاب‌های سه‌سطحی توانستم پیشرفت کنم.


مهم‌ترین ویژگی آزمون‌های برنامه‌ای کانون را چه می‌دانی؟ چرا؟

آزمون‌های کانون جنبه‌ی آموزشی دارند و اکثر مواقع با برنامه‌ی مدرسه هماهنگ هستند.


کدام درس‌ها در آزمون‌های برنامه‌ای کانون نقطه‌ی قوت شماست؟

دروس عربی و فیزیک نقطه‌ی قوت من هستند.


از کدام‌ یک از کتاب‌های سه‌سطحی استفاده می‌کنی؟ مهم‌ترین ویژگی‌های کتاب‌های سه‌سطحی از نظر شما چیست؟

تقریبا از تمام کتاب‌های سه‌سطحی استفاده می‌کنم. این کتاب دارای سوالات سطح بالا است و حجم کتاب کم است و برای جمع‌بندی مناسب است.

فاطمه عسگری، دوازدهم ریاضی از اصفهان با تراز 7940


تحصیلات پدر و مادر شما چیست؟

پدرم مدرک کاردانی دارد و مادرم دیپلمه است.


پدر و مادر چگونه با شما همراهی می‌کنند؟

پدر و مادرم شرایط منزل را از نظر آرامش و امکانات کامل مطالعاتی و روحی برای من فراهم می‌کنند.


مهم‌ترین ویژگی آموزشی شما چیست؟

من در امور درسی و غیر درسی در مدرسه به دوستانم کمک می کنم و مسئولیت‌پذیر هستم.


آیا در میان نزدیکان شما فردیگری هم در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت می‌کند؟

علاوه بر خودم دختر عموی من هم در گروه دوازدهم ریاضی در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت می‌کند.

فاطمه عسگری، دوازدهم ریاضی از اصفهان با تراز 7940