ویژه نامه برترهای سال 98 کانون -سایر شهرهای استان تهران

ویژه نامه‌ی برترها که شامل دانش آموزان برتر کنکوری سال 98 کانون در سایر شهرهای استان تهران است را در ادامه مشاهده و دانلود کنید.

ویژه نامه برترهای سال 98 کانون -سایر شهرهای استان تهران

ویژه نامه ی برترها که شامل دانش آموزان برتر کنکوری سال 98 کانون در سایر شهرهای استان تهران است را در ادامه مشاهده و دانلود کنید.


برای مشاهده  نفرات برتر سایر گروه های  شهرهای استان تهران و پروفایل شخصی برترها برروی لینک زیر کلیک کنید.

نفرات برتر سال 98 در سایر شهرهای استان تهران


فایل با کیفیت در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.

ویژه نامه برترهای سال 98 کانون -سایر شهرهای استان تهران

ویژه نامه برترهای سال 98 کانون -سایر شهرهای استان تهران