یادگار ماندگار: قبولی‌های کانونی کنکور 97 در دانشگاه‌های مختلف

یادگار ماندگار : قبولی‌های کانونی دانشگاه محور در همه رشته‌ها در سال‌های 97 را در ادامه مشاهده کنید.

یادگار ماندگار: قبولی‌های کانونی کنکور 97 در دانشگاه‌های مختلف


یادگار ماندگار 97  : قبولی های کانونی دانشگاه محور در همه رشته ها در سال  97 را در جدول زیر  مشاهده کنید.استاننام دانشگاه
تهراندانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه امیر کبیر
دانشگاه تهران - دانشکده فنی
دانشگاه تهران - دانشکده علوم انسانی
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده فنی
دانشگاه علامه طباطبایی تهران
آذربايجان شرقي

دانشگاه علوم پزشکي تبریز
دانشگاه سهند تبریز و دانشگاه تبریز
دانشگاه علوم پزشکي مراغه
آذربايجان غربي

دانشگاه علوم پزشکي ارومیه
دانشگاه صنعتي ارومیه و دانشگاه ارومیه

دانشگاه علوم پزشکي خوی
اردبيل

دانشگاه علوم پزشکي اردبیل
البرز
 

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج
ايلام

دانشگاه علوم پزشکي ایلام 
خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکي بجنورد
دانشگاه بجنورد

خراسان جنوبی

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
دانشگاه بيرجند

زنجان

دانشگاه علوم پزشکي زنجان
اصفهان

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشگاه اصفهان

چهارمحال و بختیاری

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
خراسان رضوی

دانشگاه فردوسي - مشهد
دانشگاه علوم پزشکي مشهد

سمنان

دانشگاه علوم پزشکي سمنان
دانشگاه سمنان 

فارس

دانشگاه شيراز
دانشگاه صنعتي شيراز
دانشگاه علوم پزشکي شيراز

خوزستاندانشگاه شهيد چمران اهواز
دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
سیستان و بلوچستاندانشگاه زابل
دانشگاه علوم پزشکي زابل
قزویندانشگاه علوم پزشکي قزوين
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
قمدانشگاه صنعتي قم
دانشگاه علوم پزشکي قم
دانشگاه قم
کردستاندانشگاه كردستان - سنندج
دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج
کرماندانشگاه شهيد باهنر - كرمان
دانشگاه علوم پزشکي كرمان
کرمانشاهدانشگاه صنعتي كرمانشاه
دانشگاه رازي کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
دانشگاه ياسوج
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج
گلستاندانشگاه گلستان - گرگان
دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان
گیلاندانشگاه گيلان - رشت
دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
لرستاندانشگاه لرستان - خرم آباد
دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد
مازندراندانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
مرکزیدانشگاه اراک
دانشگاه صنعتي اراک
دانشگاه علوم پزشکي اراک
هرمزگاندانشگاه علوم پزشکي بندرعباس
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس
همداندانشگاه بوعلي سينا - همدان
دانشگاه صنعتي همدان
دانشگاه علوم پزشکي همدان
یزددانشگاه يزد
دانشگاه علوم پزشکي يزد

قبولی های سایر دانشگاه ها به تدریج به این جدول اضافه می شود


برای مشاهده قبولی های کانونی همه دانشگاه ها و رشته های کنکور 97 برروی لینک زیر کلیک کنید

کارنامه و قبولی های کانونی  کنکور 97 - رشته و دانشگاه محور