کنکور 98

آزمون هدیه 31 خرداد: آزمونی جامع برای همه دانش آموزان انسانی

دوستان عزیز دوازدهم انسانی و فارغ التحصیل انسانی: آزمون هدیه 31 خرداد ماه، آزمونی جامع مطابق با کنکور سراسری است.

آزمون هدیه 31 خرداد: آزمونی جامع برای همه دانش آموزان انسانی

دوستان عزیز دوازدهم انسانی و فارغ التحصیل انسانی:

آزمون هدیه 31 خرداد ماه، آزمونی جامع مطابق با کنکور سراسری است.


تعداد سؤالات و زمان پاسخ گویی این آزمون به شرح زیر است:

آزمون هدیه 31 خرداد: آزمونی جامع برای همه دانش آموزان انسانی

آزمون هدیه 31 خرداد: آزمونی جامع برای همه دانش آموزان انسانی

چند نکته مهم:


1)  تمامی سؤالات این آزمون طرح جدید و نو هستند.


2) سطح دشواری آزمون متعادل و متناسب با میانگین کنکور سه سال اخیر است.


3) بخشی از سؤالات دوازدهمی ها و فارغ التحصیلان، مشترک هستند و کارنامه تراز مشترک داده می‌شود.


4) آزمون هدیه را باید به صورت حضوری و در نمایندگی خودتان شرکت کنید . االبته ابتدا باید در صفحه‌ی شخصی خودتان ثبت نام کنید . نیازی به پرداخت هزینه نیست، اما ثبت نام الزامی است .


5) دانش آموزان غیرکانونی‌ها هم می توانند در این آزمون هدیه شرکت کنند. برای شرکت  باید با نمایندگی شهر خود تماس بگیرند:

http://www.kanoon.ir/Public/Agencys