علوم پزشکی تهران؛ پیشگام در برگزاری الکترونیکی آزمون فلوشیپ

دانشگاه علوم پزشکی تهران برای نخستین بار آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ سال 1398 را پس از دریافت مجوزهای لازم در دو نوبت صبح و عصر به صورت الکترونیک برگزار کرد.

علوم پزشکی تهران؛ پیشگام در برگزاری الکترونیکی آزمون فلوشیپ

دانشگاه علوم پزشکی تهران برای نخستین بار آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ سال ۱۳۹۸ را پس از دریافت مجوزهای لازم در دو نوبت صبح و عصر به صورت الکترونیک برگزار کرد.

روزی که دانشگاه های علوم پزشکی کشور آزمون میان دوره علوم پایه و پیش کارورزی خرداد ماه ۱۳۹۸ را به صورت الکترونیک برگزار می کردند، دانشگاه علوم پزشکی تهران به برگزاری آزمون فوق و آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ به صورت الکترونیک و هم زمان در مرکز آزمون دانشکده پیراپزشکی و مرکز جامع آزمون های الکترونیک دانشگاه (بیمارستان مرکز طبی کودکان) اقدام کرد.

از زمستان سال گذشته با توجه به ظرفیت های دانشگاه و دانشکده پزشکی و وجود زیرساخت های لازم تصمیم بر آن شد تا آزمون فلوشیپ الکترونیکی برگزار شود. از این رو، آزمون فلوشیپ برای نخستین بار در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور به صورت الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. در این آزمون ۵۴۵ داوطلب مجاز به شرکت در آزمون شدند که ۴۳۵ نفر روز پنجشنبه ۲۳ خرداد در مرکز آزمون دانشگاه حضور پیدا کرده و در ۵۴ رشته به رقابت پرداختند.

در نوبت صبح ۳۴۱ شرکت کننده در ۱۸ رشته مجاز به شرکت در آزمون بودند که از این تعداد ۲۷۴ نفر در جلسه حضور یافتند و در نوبت عصر نیز ۲۰۴ نفر مجاز به شرکت بودند که ۱۶۱ نفر در جلسه حاضر شده و در ۳۶ رشته رقابت کردند.

برگزاری الکترونیکی این آزمون گامی در برگزاری آزمون های دوره های تکمیلی به روش الکترونیکی تلقی می گردد. شرکت کنندگان اطلاعات لازم از تمامی اخبار مربوط به آزمون، فیلم آموزشی نحوه شرکت در آزمون الکترونیک و نحوه کار با نرم افزار آزمون، چاپ کارت ورود به جلسه، شرکت در آزمون، نمایش پاسخنامه فردی، دفترچه سوالات، کلید سوالات، اعتراضات و نتیجه نهایی آزمون کتبی را از طریق سامانه آزمون دانشگاه دریافت کردند.

منبع :