جذب هیات علمی در مرکز تحقیقات سیاست علمی

داوطلبان جذب هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تا سوم تیر ماه برای شرکت در مصاحبه حضوری این مرکز مهلت دارند.

جذب هیات علمی در مرکز تحقیقات سیاست علمی

داوطلبان جذب هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تا سوم تیر ماه برای شرکت در مصاحبه حضوری این مرکز مهلت دارند.

ارائه اصل کارت ملی، ارائه اصل شناسنامه، ارائه اصل مدارک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، چهار قطعه عکس جدید ۴×۳، ارائه کارت پایان خدمت (مربوط به داوطلبان مرد) ارائه اصل مستندات فعالیت‌های علمی (آموزشی و پژوهشی)، ارائه حکم کارگزینی (در صورت اشتغال در سایر دانشگاه‌های دولتی یا تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی) از جمله مدارکی است که داوطلبان باید برای فرایند مصاحبه به همراه داشته باشند.

اسامی ۱۶ نفر از پذیرفته شدگان برای شرکت در مرحله مصاحبه حضوری که از بین صد نفر از داوطلبان گزینش شده‌اند در سایت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منتشر شده است. این مرکز دو نفر را به عنوان هیأت علمی از بین این افراد جذب می‌کند.

منبع :