غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر زمین 3 میلیون سال ناپایدار است

دانشمندان در ناحیه ماوا لاوا در هاوایی روز دوشنبه اعلام کردند غلظت دی اکسید کربن در جو زمین به سطوح رسیده است که برای 3 میلیون سال دیده نشده است.

غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر زمین 3 میلیون سال ناپایدار است

By Ciara Nugent

May 14, 2019

  • The concentration of carbon dioxide in the Earth’s atmosphere has reached levels not seen for 3 million years, scientists at Mauna Loa   Observatory in Hawaii said Monday – offering a dire warning about the impact of human activity on the planet

  • The observatory’s sensors registered carbon dioxide levels of 415 parts per million (ppm) on Saturday, meaning CO2 made up 415 of ever 1 million molecules of gas in the atmosphere

  • CO2 – which is emitted when we burn fossil fuels like coal, oil and natural gas – is a greenhouse gas which traps heat in the earth’s atmosphere, contributing to the global temperature increases which drives climate change

  • The concentration of CO2 has been rising by an average of 2.5 ppm over the last decade. But the increase from 2018 to 2019 will likely be around 3ppm, Ralph Keeling, director of the Scripps C02 program which runs the Manua Loa Observatory, said in a statement

  • “Every year it goes up like this we should be saying ‘No, this shouldn’t be happening. It’s not normal,” Keeling said. “This increase is just not sustainable in terms of energy use and in terms of what we are doing to the planet”

  • This is the first time in human history that the concentration of the gas has topped 415 ppm, meteorologist Eric Holthaus warned on Twitter

  • The last time the proportion of CO2 was this this high was during the Pliociene period between 5.3 and 2.6 million years ago. Back then, the Earth was a very different place, with a much warmer climate. Average sea levels are thought to have been around 50 ft higher than they are today and forests grew as far north as the Arctic, a professor of earth system science at Stanford University told NBC

  • Write to Ciara Nugent at ciara.nugent@time.com

غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر زمین 3 میلیون سال ناپایدار است

دانشمندان در ناحیه ماوا لاوا در هاوایی روز دوشنبه اعلام کردند غلظت دی اکسید کربن در جو زمین به سطوح رسیده است که برای 3 میلیون سال دیده نشده است.

سنسورهای رصدخانه در روز شنبه میزان دی اکسید کربن 415 واحد در میلیون (ppm) را ثبت کردند، به این معنی که co2 از 415 واحد تا 1 میلیون مولکول گاز در جو تشکیل شده است.

Co2 - که در هنگام سوختگی های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی سوزانده می شود - یک گاز گلخانه ای است که در فضای زمین گرم می شود و به افزایش درجه حرارت جهانی منجر می شود که باعث تغییرات آب و هوایی می شود.

غلظت co2 در طی دهه گذشته به طور متوسط 2.5 ppm افزایش یافته است. اما افزایش از 2018 تا 2019، احتمالا در حدود 3ppm خواهد بود، رالف کییلینگ، مدیر برنامه اسکریپس C02 که رصدخانه مانوآلا را اجرا می کند، در بیانیه ای گفت.

"هر ساله اینطور به نظر میرسد که ما باید بگوییم" نه، این نباید اتفاق بیفتد. این طبیعی نیست، "کایلینگ گفت. "این افزایش فقط از لحاظ مصرف انرژی و به لحاظ آنچه که ما به سیاره انجام میدهیم، پایدار نیست."

اریک هولتاس، هواشناس، در توییتر هشدار داد که این اولین بار در تاریخ بشر است که غلظت گاز به 415 پی پی ام افزایش یافته است.

آخرین میزان نسبت co2 در این دوره زمانی بود که در طول دوره پیلوسیئن بین 5.3 تا 2.6 میلیون سال پیش بود. در آن زمان زمین، مکان بسیار متفاوت بود، با آب و هوای بسیار گرمتر. استاد دانشگاه علوم زمین در دانشگاه استنفورد به NBC گفته است که سطح متوسط دریا، حدود 50 فوت بالاتر از امروز است و جنگل ها در شمال قطب شمال پیشرفت کرده اند.

Write to Ciara Nugent at ciara.nugent@time.com

مترجم : میترا شیرزادی

منبع :