پاسخ به7سؤال پرتکرار درباره آزمون جامع 31خرداد (آزمون هدیه)

تمامی سؤال‌های عمومی و اختصاصی این آزمون طراحی نو هستند.

پاسخ به7سؤال پرتکرار درباره آزمون جامع 31خرداد (آزمون هدیه)

1-آیا این آزمون برای تمامی کنکوری‌ها (دوازدهمی‌ها و فارغ‌التحصیل) در همه رشته‌ها است؟

بله این آزمون برای تمامی رشته های کنکوری روز جمعه 31 خرداد برگزار می شود.


2-آیا سؤالات این آزمون طراحی نو هستند؟

بله تمامی سؤال‌های عمومی و اختصاصی این آزمون طراحی نو هستند.


3-سطح دشواری این آزمون چطور است؟

این آزمون مانند آزمون‌های جامع دیگر کانون، سطح دشواری اش میانگین سه سال اخیر کنکور است.


4-آیا در این آزمون تراز مشترک داده می‌شود؟

بله شما می‌توانید عصر روز آزمون تراز مشترک را در صفحه شخصی خود در سایت کانون مشاهده کنید.


5-آیا در این آزمون سؤال اعتبارسنجی داریم؟

بله در هر دو گروه دوازدهم و فارغ‌التحصیل تجربی اعتبارسنجی خواهیم داشت و پاسخ‌گویی به سؤال‌های اعتبارسنجی اجباری است بنابراین حوزه آزمون موظف است 15 دقیقه ی  زمان اضافه برای پاسخ‌گویی به اعتبارسنجی اختصاص دهد.


6-آیا غیرکانونی‌ها هم می‌توانند در این آزمون شرکت کنند؟

بله دانش آموزان غیرکانونی‌ها برای شرکت در این آزمون باید با نمایندگی شهر خود تماس بگیرند.


7- آیا در این آزمون یک درس عمومی ، و یک درس اختصاصی دشوارتر از حدمعمول خواهد بود؟

بله در این آزمون هم یک درس دشوارتر خواهد بود.


لیست حوزه‌های آزمون هدیه 31 خرداد در شهر شما

فایل های ضمیمه

ویژگی های آزمون 31 خرداد گروه تجربی
ویژگی های آزمون 31 خرداد گروه ریاضی
ویژگی های آزمون 31 خرداد گروه انسانی
ویژگی های آزمون 31 خرداد گروه هنر