نمونه سوالات تشریحی ریاضی چهارم دبستان(صفحه 12 تا 44)+پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات تشریحی درس ریاضی چهارم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوالات تشریحی ریاضی چهارم دبستان(صفحه 12 تا 44)+پاسخ

نمونه سوال تشریحی درس ریاضی چهارم دبستان صفحه ی 12 تا 44 + پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات تشریحی درس ریاضی چهارم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- مشابه سوالات امتحانی
2- پوشش دهی مطالب 

برای دیدن صفحه ی درس های چهارم دبستان کلیک کنید.