نمونه سوالات تشریحی ریاضی سوم دبستان(صفحه 16 تا 42)+پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات تشریحی درس ریاضی سوم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوالات تشریحی ریاضی سوم دبستان(صفحه 16 تا 42)+پاسخ

نمونه سوال تشریحی درس ریاضی سوم دبستان صفحه ی 16 تا 42 + پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات تشریحی درس ریاضی سوم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- مشابه سوالات امتحانی
2- پوشش دهی مطالب 

برای دیدن صفحه ی درس های سوم دبستان کلیک کنید.