جزوه رفع ابهام حد صفر صفرم ویژه‌ی فارغ التحصیل ریاضی

جزوه رفع ابهام حد صفر صفرم ویژه‌ی فارغ التحصیل ریاضی...

جزوه رفع ابهام حد صفر صفرم ویژه‌ی فارغ التحصیل ریاضی

فارغ التحصیلان عزیز سلام.

جزوه ی رفع ابهام حد ویژه ی فارغ التحصیلان به پیوست ارسال گردید.

گردآرنده: میلاد سجادی لاریجانی 

کیوان سویزی
ارسال شده توسط : کیوان سویزی