جزوه رفع ابهام حد صفر صفرم ویژه‌ی دانش آموزان نظام جدید

جزوه رفع ابهام حد صفر صفرم ویژه‌ی دانش آموزان نظام جدید...

جزوه رفع ابهام حد صفر صفرم ویژه‌ی دانش آموزان نظام جدید

دانش آموزان عزیز سلام.

فایل ضمیمه شده مربوط به مبحث رفع ابهام حد ویژه ی دانش آموزان نظام جدید می باشد.

گردآورنده: میلاد سجادی لاریجانی