پاسخبرگ مشاوره‌ای دروس عمومی کنکور 98 ویژه فارغ‌التحصیلان

با بررسی آزمون سراسری سال گذشته‌ی گروه عمومی، به این نتیجه رسیدیم که دروس به لحاظ چیدمان سؤال‌ها از یک منطق تقریبا ثابت پیروی می‌کنند.

پاسخبرگ مشاوره‌ای دروس عمومی کنکور 98 ویژه فارغ‌التحصیلان

با بررسی آزمون‌ سراسری سال گذشته‌ی گروه‌ عمومی، به این نتیجه رسیدیم که دروس به لحاظ چیدمان سؤال‌ها از یک منطق تقریبا ثابت پیروی می‌کنند.

آن‌گاه بر آن شدیم تا چیدمان مباحث مختلفی را که در کنکور از آن سؤال مطرح می‌شود شناسایی کرده و در قالب یک پاسخ‌برگ مشاوره‌ای ارائه کنیم تا شما بتوانید با تمرین 3روز یک‌بار به کمک این پاسخ‌برگ مشاوره‌ای، مسیر خود را با آرامش طی کنید.

این پاسخ‌برگ به شما این امکان را می‌دهد تا با بودجه‌بندی دقیق مباحث، آشنا شوید و جایگاه مباحثی را که کنار گذاشته‌اید از قبل شناسایی کنید.

در آن دسته از درس‌هایی که پراکندگی مباحث به گونه‌ای بوده است که ارائه‌ی چیدمان ممکن نبوده، سعی شده است تا حد امکان مباحث مهم آشکار شود.

پاسخبرگ مشاوره‌ای دروس عمومی کنکور 98 ویژه فارغ‌التحصیلان


نویسندگان: فریبا رئوفی، زهره قموشی، لیلا ایزدی، فاطمه فلاحت‌پیشه