مجلس یادبود و بزرگداشت دکترحافظی شنبه 25 خرداد برگزارمی شود

مراسم یادبود و بزرگداشت مرحوم دکتر حافظی روز شنبه 25 خرداد از ساعت 18 تا 1930 در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار می‌شود .

مجلس یادبود و بزرگداشت دکترحافظی شنبه 25 خرداد برگزارمی شود


بزرگ مرد مدرسه ساز ایران آسمانی شد

دکتر محمدرضا حافظی ، رییس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و عضو هیئت نظار بنیاد علمی آموزشی قلم چی، در گذشت 


مراسم یادبود و بزرگداشت مرحوم دکتر حافظی روز شنبه 25 خرداد از ساعت 18 تا 1930 در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار می شود .


مجلس یادبود و بزرگداشت دکترحافظی شنبه 25 خرداد برگزارمی شود