اعتبارسنجی رتبه‌های برتر آزمون 24 خرداد رشته تجربی

*تمامی ترازهای بالای 6900 باید به سؤالات اعتبارسنجی پاسخ داده باشند.

اعتبارسنجی رتبه‌های برتر آزمون 24 خرداد رشته تجربی

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی


سلام


امیدوارم از زمان باقی مانده تا کنکور نهایت استفاده را ببرید و در آزمون سراسری سال 98 نیز موفقیت‌های 

درخشانی کسب کنید.


در مورد اعتبارسنجی نتایج رتبه‌های برتر در آزمون 24 خرداد ، به آمارهای زیر توجه کنید:


  • *تمامی ترازهای بالای 6900 باید به سؤالات اعتبارسنجی پاسخ داده باشند.


  • *در گروه دوازدهم تجربی 1692 نفر تراز بالای6900 داریم که 97 نفر اعتبارسنجی را نزدند، کارنامه هم دریافت نکردند.


  • *میانگین درصد اعتبارسنجی ترازهای بالای 6900 دوازدهم تجربی در آزمون 24 خرداد، 53 درصد است.


  • *در گروه فارغ‌التحصیل تجربی 857 نفر تراز بالای 6900 داریم که  88 نفر اعتبارسنجی را پاسخ ندادند و کارنامه هم نگرفتند.


  • *میانگین درصد اعتبارسنجی ترازهای بالای 6900 فارغ‌التحصیل تجربی در آزمون 24 خرداد، 57 درصد است.