سطح دشواری آزمون دوازدهم و فارغ‌التحصیل تجربی(24خرداد)

برای نظام جدیدی‌ها ریاضی و برای نظام قدیمی‌ها شیمی دشوارترین درس بوده است.

سطح دشواری آزمون دوازدهم و فارغ‌التحصیل تجربی(24خرداد)

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

در آزمون امروز 71 درصد سؤال های دو نظام در درس‌های اختصاصی مشترک بودند.

آمارهای بعد از برگزاری بدین شرح است:

سطح دشواری آزمون دوازدهم و فارغ‌التحصیل تجربی(24خرداد)

سطح دشواری آزمون دوازدهم و فارغ‌التحصیل تجربی(24خرداد)

برای نظام جدیدی ها ریاضی و برای نظام قدیمی ها شیمی دشوارترین درس بوده است.