ویژه نامه برترها: دانش آموزان برتر سال98 کانون - ارومیه

ویژه نامه برترها که شامل دانش آموزان برتر کنکوری سال98 کانون در شهر ارومیه است را در ادامه مشاهده کنید..

ویژه نامه برترها: دانش آموزان برتر سال98 کانون - ارومیه

ویژه نامه ی برترها که شامل دانش آموزان برتر کنکوری سال 98 کانون در شهر ارومیه است را در ادامه مشاهده و دانلود کنید.


برای مشاهده  نفرات برتر سایر گروه های شهر ارومیه و پروفایل شخصی برترها برروی لینک زیر کلیک کنید.


نفرات برتر سال 98 کانون در شهر ارومیهفایل با کیفیت در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.