از خوب به عالی

فراتررفتن از مرز‌های اهداف، احساس دلپذیری از موفقیت به وجود می‌آورد. شکل‌دادن به تصویر یک رؤیا ممکن است امیدبخش‌ترین اتفاق زندگی هرکس باشد.

از خوب به عالی

فراتررفتن از مرز‌های اهداف، احساس دلپذیری از موفقیت به وجود می‌آورد. شکل‌دادن به تصویر یک رؤیا ممکن است امیدبخش‌ترین اتفاق زندگی هرکس باشد. موفقیتْ عناصر خوبِ وجودی افراد را به عالی تبدیل می‌کند. این گذارِ موفق، از اجزای ساده ولی مؤثر تشکیل می‌شود.

«قرارگرفتن در جای درست» اولین و مهم‌ترین جزء گذار از خوب به عالی است. اگر در نقطه‌ی زمان‌مکان فعلی، در مسیر کسب یکی از اهداف قدیمی خودتان هستید و اگر روند روبه‌جلوی این حرکت را حفظ کرده‌اید، خوشبختانه در گذار از خوب به عالی قرار دارید. قرارگرفتن در جای درست، آمیزه‌ای از تصمیم‌گیری درست و اجرای درست تصمیم‌هاست.

«تقابل درست با واقعیت» یکی از اجزای مهم گذار از خوب به عالی است. این مسیر پرچالش، در دنیای حقیقی اتفاق می‌افتد و هرگز از اتفاقات پیش‌بینی‌نشده خالی نخواهد بود. چالش‌های موجود، به این مسیر جنبه‌ای حقیقی و زنده می‌دهد. آنچه روند این گذار را دقیق‌تر پیش می‌برد، رفتار واقع‌گرایانه است. حل رؤیاپردازانه‌ی این چالش‌ها ممکن است از هرکدام، ایستگاه بزرگی برای توقف بسازد. در این گذار، به‌اندازه‌ی مشخصی از جاه‌طلبی و بلندپروازی برای خلق اهداف پیشران نیاز دارید؛ اما این با توقف در ایستگاه رؤیاپردازی بسیار متفاوت است.

«انگیزه‌ی درونی» بزرگ‌ترین مشوق برای گذار از خوب به عالی است. این قدرت بی‌پایان که از درون افراد سرچشمه می‌گیرد، می‌تواند گستره‌ای بی‌پایان به این گذار ببخشد و فرد را در تمام زندگی در حال حرکت روبه‌جلو قرار دهد. این انگیزه می‌تواند در هر لحظه بر روی اهداف بازتاب داشته باشد. اگر فراتررفتن از مرز‌های موفقیت فردی، به تعریف شخصی ما از موفقیت تبدیل شود، گذار از خوب به عالی در زندگی روزمره‌ی ما جریان می‌یابد. این حرکت پویا همه‌ی اتفاقات اطراف ما را به رنگ تغییر و بهبود درمی‌آورد.


منبع :