کنکور 98

پرونده‌ی هنر: فرانک استلا و انتزاع پسانقاشانه

فرانک استلا از جمله‌ی هنرمندان پیشتاز مکتب انتزاع پسانقاشانه است؛ مکتبی مدرن که در سال‌های دهه‌ی 1960 میلادی در برابر اکسپرسیونیسم انتزاعی شکل گرفت و بالید.

پرونده‌ی هنر: فرانک استلا و انتزاع پسانقاشانه

فرانک استلا از جمله‌ی هنرمندان پیشتاز مکتب انتزاع پسانقاشانه است؛ مکتبی مدرن که در سال‌های دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی در برابر اکسپرسیونیسم انتزاعی شکل گرفت و بالید.

پرونده‌ی هنر: فرانک استلا و انتزاع پسانقاشانه


انتزاع پسانقاشانه یا نقاشی گستره‌ی رنگی را بارنت نیومَن بنیان گذاشت که در حقیقت ظهور شکل تازه‌ای از کلاسیسم انتزاعی بود. 

پرونده‌ی هنر: فرانک استلا و انتزاع پسانقاشانه


هنرمندان این مکتب مدرن هنری با رنگ‌گذاری در سطوح تخت یا آغشتن بوم با رنگ‌ماده‌ی رقیق به نحوی که ردّ و نشان‌ آن محو شود، از هر گونه اثر دست و قلم نقاش پرهیز می‌کنند. 

پرونده‌ی هنر: فرانک استلا و انتزاع پسانقاشانه


آن‌ها بیشتر به ارزش ذاتیِ رنگ علاقه دارند. فرانک استلا، هم نقاش بود و هم تئوریسین نقاشی. وی در سال ۱۹۸۶ مجموعه‌ی نظریاتش را در کتابی با عنوان «فضای کار» منتشر کرد. استلا از نسل دوم انتزاع‌گرایان آمریکایی بود که نقاشی و حجم‌سازی را با هم در‌آمیخت. 

پرونده‌ی هنر: فرانک استلا و انتزاع پسانقاشانه


ساخت سازه‌های حجمی با مصالح مختلف و با استفاده از رنگ‌های خالص شفاف و روشن از جمله‌ی نوآوری‌های این هنرمند است.

پرونده‌ی هنر: فرانک استلا و انتزاع پسانقاشانه