داوطلبان منحصراً زبان! سوال‌های مشاوره‌ای خود را اینجا بپرسید

دوستان وداوطلبان کنکور منحصراً زبان و سایر رشته‌ها که خواستار

داوطلبان منحصراً زبان! سوال‌های مشاوره‌ای خود را اینجا بپرسید

با سلام

 دوستان و داوطلبان کنکور منحصراً زبان و سایر رشته‌ها که خواستار شرکت در کنکور منحصراً زبان هستید، این صفحه برای پاسخ دادن به سوال‌های شما راه اندازی شده است. چنان‌چه سوالی در مورد کنکور منحصراً زبان یا زبان عمومی کنکور دارید در این صفحه پاسخگوی شما خواهیم بود. 


گروه منحصراً زبان