پیشرفت به توان n

یکی از مهم‌ترین تعاریفی که برای موفقیت وجود دارد، فرارفتن از دستاورد‌های شخصی گذشته است.

پیشرفت به توان n

یکی از مهم‌ترین تعاریفی که برای موفقیت وجود دارد، فرارفتن از دستاورد‌های شخصی گذشته‌ است. در این تعریف، نمایی از پیشرفت وجود دارد که با قراردادن آن در مقیاس فردی، تصویر جذابی از موفقیت خلق می‌شود. چرا پشت‌سرگذاشتن رکورد شخصی، موفقیت محسوب می‌شود؟ ویژگی‌های فردی چه سهمی در شکل‌دادن به موفقیت دارند؟

یکی از مهم‌ترین دلایل جامع‌بودن این تعریف، منطبق‌بودن آن با ویژگی‌های فردی است. اگر فرد را اولین جزء سازنده‌ی موفقیت کلان تصور کنیم، همه‌ی هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌ریز‌های بعدی بر مبنای ویژگی‌های او بنا می‌شود و این نکته‌ای طلایی در بهبود مسیر پیشرفت است. منطبق‌کردن تصویر موفقیت با ویژگی‌های فردی، به‌معنی در اختیارداشتن اهداف مناسب‌تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر است. در این صورت، فرد می‌تواند با داشتن برنامه‌ای روبه‌جلو، دستاورد‌های قدیمی خود را با دستاورد‌های جدیدتر و کارامدتر عوض کند. در شرایطی که فرد در حال پشت‌سرگذاشتن چالش جمعی در حضور رقباست، این الگو باعث می‌شود از رقبا پیشی‌ بگیرد.

لیستی از موفقیت را تصور کنید. در این لیست باید اجزای مهمی مانند امید و تلاش و انگیزه و فرصت‌طلبی و سخت‌کوشی و پیشرفت را قرار دهید. برای درآغوش‌گرفتن موفقیت، به شخصی‌سازی این اجزا نیاز دارید؛ اما پیشرفتی که زمینه‌ساز موفقیت است، بیش از هرچیز، نیازمند پشت‌سرگذاشتن مرز‌های فردی است.

زمان عبورکردن از دستاورد‌های قبلی فرارسیده است.


منبع :